ספרות ערבית מודרנית

חקר הספרות הערבית המודרנית מתמקד בספרות הערבית החל מראשית שנות העשרים ועד ימינו. ספרות זו ענפה ועשירה וכוללת ז'אנרים שונים וסגנונות כתיבה מגוונים. המחקר משלב עיון בתיאוריות ספרותיות לצד ניתוח תמטי ופואטי של יצירות עיסוק במאפייני הכתיבה של יוצרים ושל יוצרות בולטים והדגשת מסרים חברתיים, תרבותיים ומדיניים העולים מיצירות אלה.