תקנון הספריה ומדיניות השאלה

תקנון הספרייה

כללי התנהגות
-        יש להקפיד על התנהגות הולמת ולשמור על השקט בספרייה.
-     אכילה ושתייה (פרט למים) בספרייה אסורות.
-     אין להשתמש בטלפונים ניידים בספרייה.
-        לאחר שימוש בספר יש להניחו על אחד השולחנות, ולא להחזירו למדף.
-     יש לשמור על שלמות הספרים. אסור לקפל דפים, לכתוב או לסמן בהם סימונים כלשהם (גם לא בעיפרון!) וכדומה.
-        במקרה של הפרת סדר הספרנית רשאית להרחיק קורא מהספרייה ואף להגיש נגדו תלונה לוועדת המשמעת.
 

מדיניות השאלה

הספרים בספרייה הסמינריונית הם לעיון בלבד. השאלת ספרים אפשרית במקרים הבאים:
-        מרצים מכל המחלקות יכולים לשאול ספרים למשך ארבעה שבועות.
-        תלמידי התואר השני והשלישי רשאים לשאול ספרים לתקופה של שבועיים, אם השאלת הספר היא לצורך כתיבת תיזה או הצעה לתיזה, בתנאי שיציגו אישור בכתב מראש המחלקה (את הטופס ניתן לקבל בספרייה הסמינריונית, או להורידו כאן בלחיצה על הקישור: טופס השאלה). כלל זה חל גם על תלמידי מחקר ממחלקות אחרות העשויים להידרש לספרייה הסמינריונית.
-        ניתן לאשר בקשת הארכה בשעת הצורך, כל עוד הספר לא הוזמן על ידי זכאי אחר.
-        מי שישאל ספר מספריית המחלקה יתבקש לחתום על התחייבות לשמור על הספר, לא לרשום בו דבר ולא לקפל את עמודיו.
הגבלות:
-       אם הספר המבוקש נדרש בדרך כלל על ידי תלמידים רבים, השאלתו תוגבל לגמרי או שמשך ההשאלה יצומצם ליום או ליומיים, לפי החלטת הספרנית.
-       ספר שניתן להשאלה בספריות אחרות בקמפוס, לא יינתן להשאלה מהספרייה הסמינריונית.
-       ספרי יעץ (מילונים, קונקורדנציות, אנציקלופדיות) לא יינתנו להשאלה כלל.
-       הסמכות להגבלות השאלות של ספרים היא בידי הספרנית בלבד.