ערבית ופילוסופיה כללית

התוכנית הדו-חוגית לתואר ראשון בערבית עם פילוסופיה כללית משלבת בין שני התחומים לאור הזיקה התמטית ביניהם. לימודי פילוסופיה כללית מקנים לסטודנטים השכלה רחבה סביב תולדות הפילוסופיה תוך היכרות עם הוגיה וזרמיה השונים וכן עם כלים לניתוח פילוסופי, לצד ניסיון בדיון ובכתיבה פילוסופיים. לימודי הערבית מקנים לסטודנטים ידיעה רחבה של השפה, התרבות, המורשת והספרות הערבית. כמו גם במסלול הלימודים המורחב, הלימודים בתוכנית הדו-חוגית כוללים מגוון של קורסים העוסקים במיומנויות השפה השונות (קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור) וכן בספרות הערבית הקלאסית והמודרנית, אסלאם, הגות מוסלמית, בלשנות ודקדוק והלשון הערבית-יהודית. ראוי לציין כי במסגרת הלימודים נלמדות ונחקרות בין היתר הגות, פילוסופיה, מחשבה ומיסטיקה בדת האסלאם.