הנחיות מחלקתיות לתואר ראשון

המחלקה לערבית

דף מידע לקראת הרישום לשנת הלימודים תשפ"ד

סטודנטים יקרים,

תודה שבחרתם במחלקה לערבית. סגל המחלקה מברך אתכם בשנת לימודים פורייה ומוצלחת!

לפניכם מידע חשוב שיסייע לכם בעת הרישום לקורסים. מומלץ לקרוא מידע זה בעיון וכן לקחת בחשבון כי המידע הינו חלקי בלבד.

שימו לב כי חישוב נקודות הזכות לתואר הוא באחריותכם!

ליצירת קשר עם המחלקה בעת הרישום נא כתבו ל- arab.dept@biu.ac.il

ניתן גם ליצור קשר בטלפון 03-5318374 או לפנות דרך אתר המחלקה.

 • מבוא

 

מטרת הלימודים במחלקה לערבית היא להקנות לתלמידים היכרות עמוקה ורחבה עם השפה, הספרות והתרבות הערבית. תחומי הלימוד במחלקה פורשים בפני התלמידים מגוון רחב של נושאים, בהם: ספרות ערבית מודרנית וקלאסית, הגות ותרבות אסלאמית, שפה ובלשנות, וכן הספרות הערבית-יהודית. במהלך הלימודים, רוכשים תלמידי המחלקה מיומנות גבוהה בשפה הערבית, המאפשרת להם לקרוא את הקוראן במקורו, את כתבי הרמב"ם, רומנים של יוצרים ערביים ידועים, ועוד.

  

 • מבנה הלימודים

הלימודים במחלקה לערבית מתקיימים במסלולים: חד-חוגי, דו-חוגי מובנה ודו-חוגי לא מובנה.

 

מסלול חד-חוגי

תכנית הלימודים כוללת 46 ש"ש + מספר קורסי מיומנות ללא ש"ש. בין הקורסים הנלמדים: שני פרו-סמינריונים ושלושה סמינריונים.

תלמידי המסלול החד-חוגי רשאים להצטרף בשנה"ל השלישית למסלול הישיר לתואר שני.

 

מסלול דו-חוגי מובנה

תכנית הלימודים כוללת לימודים במחלקה לערבית ובמחלקה נוספת בעלת זיקה אקדמית למחלקה לערבית. המחלקות שיכולות להתווסף למחלקה לערבית במסלול זה הן: לימודי המזה"ת, ספרות משווה, לשון עברית ולשונות שמיות, תולדות ישראל ויהדות זמננו, מחשבת ישראל, תנ"ך, היסטוריה כללית, לימודי א"י וארכיאולוגיה, ספרות עם-ישראל, תרבות צרפת, רב תחומי ופילוסופיה כללית.

הלימודים במחלקה לערבית הם בהיקף של 27 ש"ש + מספר קורסי מיומנות ללא ש"ש. הקורסים במחלקה לערבית כוללים הגשת פרו-סמינריון אחד ושני סמינריונים משני תחומים שונים (קלאסי ומודרני).

למעוניינים במסלול זה, המחלקה לערבית ממליצה במיוחד על שילוב עם המחלקות ללימודי המזה"ת ולספרות משווה.

 

מסלול דו-חוגי לא מובנה

תכנית הלימודים כוללת לימודים במחלקה לערבית ובמחלקה נוספת שאין לה זיקה אקדמית למחלקה לערבית. תכנית הקורסים היא בהיקף של 29 ש"ש + מספר קורסי מיומנות ללא ש"ש.

הקורסים במחלקה לערבית כוללים הגשת פרו-סמינריון אחד ושני סמינריונים משני תחומים שונים (קלאסי ומודרני) .

 

קורסי המיומנות במחלקה לערבית:

קורסי המיומנות הם: ערבית של אמצעי התקשורת א-ד, פרוזה קלאסית קלה וערבית מדוברת. קורסים אלה פוטרים את תלמידי המחלקה בכל המסלולים הנ"ל מ-4 ש"ש קורסים כלליים.

סטודנטים המעוניינים לקבל פטור מקורסי המיומנות "ערבית של אמצעי התקשורת א-ד" ו"ערבית מדוברת" ייבחנו על ידיעותיהם על-ידי המורים המלמדים קורסים אלו. הפטור מנוכחות בקורסים יינתן על-ידי ראש המחלקה בלבד. במקרה זה מבוטל הפטור מ-4 ש"ש קורסים כלליים ויש להשלימם עד ל64 ש"ש.

 

מסלול ישיר לתואר שני

תלמידים שיסיימו את שנת הלימודים השנייה במסגרת התואר הראשון - במסלול החד-חוגי בלבד - בממוצע 85 ומעלה יוכלו להצטרף ללימודי המסלול הישיר לתואר שני, שבמסגרתו ניתן לסיים תוך ארבע שנות לימוד תואר ראשון ותואר שני .

לפרטים נוספים נא לפנות למזכירות המחלקה לערבית.

 

 

פירוט קורסי החובה לפי שנים:

 

שנה א:

 

מספר הקורס

שם הקורס

הערות

ש"ש

36-109-01

תורת הצורות

ציון מעבר 70

2

36-135-01

ערבית של אמצעי התקשורת א'

דוברי ערבית שפת אם פטורים מקורס זה

1

36-136-01

ערבית של אמצעי התקשורת ב'

דוברי ערבית שפת אם פטורים מקורס זה

1

36-132-01

מבוא ביבליוגרפי ללימודים ערביים

 

1

36-5555-01

קוראים, חושבים, כותבים

המשך לקורס 36-132-01

1

36-202-01

תחביר א'

ציון מעבר 75

2

36-153-01

קריאת טקסטים מהספרות הערבית החדשה

על תלמידי המסלולים הדו-חוגיים לבחור אחד מבין שני הקורסים

1/0

36-154-01

קריאה ביצירותיהם של סופרים מצריים מודרניים

1/0

36-231-01

פרקים בתולדות הספרות הערבית הקלאסית

 

1

36-233-01

פרקים בתולדות הספרות הערבית המודרנית

 

1

36-547-01

חומר קריאה נוסף א'

 

0

 

סה"כ ש"ש לשנה א' לפי מסלולים

מסלול חד-חוגי

12

 

המסלולים הדו-חוגיים

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שנה ב':

 

מספר הקורס

שם הקורס

הערות

ש"ש

36-203-01

תחביר ב'

המשך לקורס 36-202-01

2

36-137-01

ערבית של אמצעי התקשורת ג'

המשך לקורס 36-136-01, חובה גם לדוברי ערבית שפת אם

0

36-138-01

ערבית של אמצעי התקשורת ד'

המשך לקורס 36-137-01, חובה גם לדוברי ערבית שפת אם

0

36-207-01

ערבית מדוברת

דוברי ערבית שפת אם פטורים מקורס זה

0

36-210-01

הבעה בכתב בערבית

דוברי ערבית שפת אם פטורים מקורס זה

2

36-168-01

קוראן ותפסיר א'

 

1

36-169-01

קוראן ותפסיר ב'

 

1

36-130-01

טקסטים היסטוריים קלאסיים

 

2

36-517-01

מבוא לערבית יהודית

 

2

36-608-01

חומר קריאה נוסף ב'

 

0

 

פרו-סמינריונים לבחירה ממגוון האפשרויות

תלמידי המסלול החד חוגי נדרשים לשני פרו"סים. תלמיד המסלולים הדו-חוגיים נדרשים לאחד

2/4

 

סה"כ ש"ש לשנה ב' לפי מסלולים

מסלול חד-חוגי

14

המסלולים הדו-חוגיים

12

מומלץ לתלמידי המסלול החד-חוגי ללמוד שני קורסי בחירה כבר בשנה ב'.

 

שנה ג': 

 

שם הקורס

סה"כ ש"ש בכל מסלול

 

חד-חוגי

דו-חוגי מובנה

דו-חוגי לא מובנה

סמינריונים לבחירה ממגוון אפשרויות

6

4

4

הרצאות לבחירה ממגוון אפשרויות

14

0

2

על תלמידי כל המסלולים ללמוד את קורס "השירה הערבית" הניתן בשנה ג'

כסמינריון או כהרצאה

 

סה"כ ש"ש לתואר במחלקה לערבית

מסלול חד-חוגי

מסלול דו-חוגי מובנה

מסלול דו-חוגי לא מובנה

46

27

29

 

 • פרטים נוספים:
 1. בנוסף לקורסי החובה המפורטים לעיל, על התלמידים להשלים את שאר הנקודות הדרושות לתואר במסלולים שבהם הם לומדים, מתוך מבחר קורסי הבחירה המוצעים להם בשנים השונות, על פי קביעת יועצי המחלקה.
 2. תלמידים ששפת אימם ערבית פטורים מהקורסים הבאים: ערבית של אמצעי התקשורת א-ב (שנה א'), ערבית מדוברת (שנה ב') והבעה בכתב בערבית (שנה ב').
 3. תלמידים הלומדים במסלול "חד-חוגי" יוכלו ללמוד (באישור בכתב מראש המחלקה) עד חמישה קורסים במחלקות אחרות או עד 6 ש"ש. קורסים אלה צריכים להיות בעלי זיקה אקדמית לקורסים של המחלקה לערבית. במקרים חריגים ובאישור בכתב של ראש המחלקה, ניתן להשלים את מכסת השעות במסלול החד-חוגי מקורסי התואר השני במחלקה. קורסים אלו ייחשבו לתלמידים במסלול ה"חד-חוגי", במיוחד כאלו שקיבלו פטור מקורסים שונים במחלקה, במניין הנקודות לתואר.

 

 • חובת הבעה עברית

תלמידים ששפת אימם ערבית חייבים בקורס אחד לפחות של הבעה עברית בשנה הראשונה ללימודיהם.

תלמידים שאין להם תעודת בגרות ישראלית חייבים ללמוד ולהיבחן בשני קורסים במחלקות:

  • לשון עברית (מלבד הבעה)
  • ספרות עברית

לפרטים בנושא הבעה עברית היכנסו לאתר היחידה להבעה עברית

 

 • חובת שפה זרה אנגלית וחובת קורס תוכן באנגלית

כל הסטודנטים המתקבלים לאוניברסיטת בר אילן לתואר ראשון ממוינים לקורסים באנגלית על פי תוצאות חלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם.

קורסי אנגלית אינם נכללים בספירת הנקודות לתואר ולא נכללים בחישוב ממוצע הלימודים.
מידע על סיווג לרמות, מבחני שיפור רמה ופטורים מאנגלית היכנסו לאתר
היחידה לאנגלית כשפה זרה.

סטודנטים המתחילים את לימודיהם לתואר ראשון (החל משנה"ל תשפ"ב), חייבים במהלך לימודיהם לסיים שני קורסים באנגלית כתנאי לקבלת התואר. מהותם של שני הקורסים הללו תלויה ברמת האנגלית שעל-פיה התקבל הסטודנט לאוניברסיטה, כדלקמן:

סטודנט שעל- פי הציון שלו באנגלית (עד 119 בפסיכומטרי/אמיר/אמירם) חייב בשני קורסי אנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים א' ואנגלית מתקדמים ב'.  קורסים אלה לא ייספרו לדרישות התואר שלו במחלקה/ות שבהן הוא לומד.

סטודנט שעל-פי הציון שלו באנגלית (בין 120-133 בפסיכומטרי/אמיר/אמירם)-חייב בקורס אחד בלבד באנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים ב' - יהיה חייב בקורס תוכן אחד בשפה האנגלית, כלומר קורס שיינתן במחלקה שלו בשפה האנגלית בדיסציפלינה הנלמדת במחלקה זו לפי העניין, בהיקף של 2 שעות סמסטריאליות.

קורס תוכן זה ייספר לו כמובן במספר נקודות הזכות שנדרש לו לשם קבלת התואר.

סטודנט שעל-פי הציון שלו באנגלית (134 ויותר בפסיכומטרי/אמיר/אמירם)- פטור לגמרי מקורסי אנגלית כשפה זרה, יהיה חייב בשני קורסי תוכן בשפה האנגלית, בהיקף של 2 שעות סמסטריאליות כ"א.

שני קורסים אלה ייספרו לו במספר נקודות הזכות שנדרש לו לשם קבלת התואר.

 •  חובת לימודי יסוד ביהדות:

השלמת קורסי יסוד ביהדות בהיקף 10 ש''ש. למידע נוסף תמצאו באתר בית הספר ללימודי יסוד ביהדות.