ערבית ומחשבת ישראל

התוכנית הדו-חוגית לתואר ראשון במחלקה לערבית ובמחלקה לפילוסופיה יהודית (מחשבת ישראל), מאפשרת לימוד בין תחומי, מתוך הזיקה העמוקה שבין שני התחומים. תחום הפילוסופיה היהודית התפתח בימי הביניים, מתוך שיג ושיח עמוק ורחב עם התרבות הערבית ועם המחשבה והתיאולוגיה המוסלמית. לימוד שני התחומים גם יחד מאפשר לבנות את התשתית העמוקה של שתי התרבויות והעולמות ולהבין טוב יותר את הזיקה התרבותית שבין המורשת היהודית ובין המורשת והספרות הערבית.

לימודי הערבית מקנים לסטודנטים ולסטודנטיות ידיעה רחבה של השפה, התרבות, המורשת והספרות הערבית. הלימודים בתוכנית הדו-חוגית כוללים מגוון של קורסים העוסקים במיומנויות השפה השונות (קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור), וכן, קורסים בספרות הערבית הקלאסית והמודרנית, באסלאם, בהגות מוסלמית, בבלשנות ובדקדוק ובלשון הערבית-יהודית. לימודי המחשבה היהודית והפילוסופיה היהודית מקנים היכרות מעמיקה עם המיסטיקה היהודית, הפילוסופיה הימי ביניימית, והפילוסופיה היהודית של העת החדשה. הזיקה בין שני החוגים באה לידי ביטוי בקורסים הנלמדים בשתי המחלקות. 

במסגרת הלימודים נלמדות ונחקרות, בין היתר: הגות, פילוסופיה, מחשבה ומיסטיקה בדת האסלאם, בצד הגות, פילוסופיה מחשבה ומיסטיקה בעולם היהודי. אלו מאפשרים, לסטודנטים המשלבים את שני החוגים, היכרות היסטורית ותרבותית עם המורשות השונות והבנה מעמיקה של החברה הישראלית - היהודית והערבית, כמו גם של הפוטנציאל התרבותי העשיר והחשוב, שמתקיים בדיאלוג שבין התחומים ישראל הבנה מעמיקה של טקסטים בעלי זיקה דתית באמצעות חשיפה לזוויות שונות.