מזכירות ומנהלה

אסתי חסיד

רכזת המחלקה לערבית

טלפון

03-5318374

דוא"ל

arab.dept@biu.ac.il

משרד

בניין לשפות ע"ש קורט 1004, חדר 308

שעות קבלה

מענה טלפוני: ימים א, ג, ה בין השעות 12:00-10:00, מענה פרונטלי: ימים א, ב, ד בין השעות 14:00-12:00

 

דינה באום

ספרנית המחלקה לערבית

טלפון

03-5318854

דוא"ל

dina.baum@mail.biu.ac.il

משרד

הספרייה לערבית, אזור 502 בנין 5