לימודי ערבית | המחלקה לערבית

במחלקה לערבית עוסקים בלשון הערבית, בדקדוק, בתחביר ובדרכי הבעה בכתב ובעל פה. במחלקה בוחנים את יסודות דת האסלאם, שבמרכזה ספר הקוראן ופרשנותו, כמו גם את התורה שבעל פה של האסלאם, הלוא היא החדית'. מתעמקים בהוגים, בפילוסופים ובתיאולוגים המרכזיים של האסלאם, שהשפיעו על עולם הרוח המשך...