במחלקה עוסקים בדקדוק הלשון הערבית, בתחבירה ובדרכי הבעתה בכתב ובע"פ. במחלקה בוחנים את יסודות דת האסלאם, שבמרכזה ספר הקוראן ופרשנותו, כמו גם את התורה שבע"פ של האסלאם, הלוא היא החדית'. מתעמקים בהוגים, בפילוסופים ובתיאולוגים המרכזיים של האסלאם, שהשפיעו על עולם הרוח המשך...
יצירת קשר