בלשנות

חקר התאוריות, המושגים והמונחים שבהם השתמשו מדקדקי ימי הביניים כדי לתאר את תופעות השפה הערבית ולהסבירן, בדגש במקומם של חיבורים פדגוגיים במסורת הדקדוקית הערבית, וכן בספרות הפרשנות ל"אל־כתאב", ספר היסוד של המסורת הדקדוקית הערבית, אשר חיבר המדקדק סִיבַּוַיְהִ, בן המאה השמינית.