מר רועי שלומי

קורות חיים

2020-2017       -           תואר ראשון בשפה וספרות ערבית ובלשון עברית, אוניברסיטת בר-אילן - בהצטיינות יתרה

2021-2020       -           תעודת הוראה בערבית, אוניברסיטת בר-אילן

2021-2020       -           תעודה באומנות התיאטרון, אוניברסיטת בר-אילן

2020-               -           תואר שני בשפה וספרות ערבית, אוניברסיטת בר-אילן

קורסים

- ערבית למתחילים לתלמידי המחלקה ללשון עברית וללשונות שמיות 

- ערבית למתקדמים 

- תרגול בקורס "תחביר א"

תחומי מחקר

- ספרות ערבית מודרנית 

- תרבות ערבית מודרנית 

- אומנויות בשפה הערבית