ערבית וספרות משווה

התוכנית הדו-חוגית לתואר ראשון בספרות משווה עם ערבית משלבת בין שני התחומים לאור הזיקה התמטית ביניהם. לימודי הספרות המשווה מתמקדים בחקר טקסטים ממגוון תרבויות תוך הבנת הקשרים בין תקופות שונות ומתן תשומת לב מיוחדת לשיטות מחקר שונות. לימודי הערבית משלימים את הפרדיגמה הזו ומקנים לסטודנטים ידיעה רחבה של השפה, התרבות, המורשת והספרות הערבית. כמו גם במסלול הלימודים המורחב, הלימודים בתוכנית הדו-חוגית כוללים מגוון של קורסים העוסקים במיומנויות השפה השונות (קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור) וכן עוסקים בספרות הערבית הקלסית והמודרנית, באסלאם, בהגות במוסלמית, בבלשנות ובדקדוק ובערבית-יהודית. ראוי לציין, כי במסגרת הלימודים נלמדות ונחקרות בין היתר סוגות ספרותיות בערבית, אשר יש להן אופי השוואתי (למשל ערבית-יהודית בהשוואה לעברית). כך יכולים סטודנטים המשלבים ערבית עם ספרות משווה לשלב התנסות ממשית בפילולוגיה השוואתית לאורך כל שלבי הלמידה במחלקה.