הנחיות מחלקתיות לתואר שני

המחלקה לערבית

דף מידע לקראת הרישום לשנת הלימודים  תשפ"ד

תואר שני

 

סטודנטים יקרים,

תודה שבחרתם במחלקה לערבית. סגל המחלקה מברך אתכם בשנת לימודים פורייה ומוצלחת!

לפניכם מידע חשוב שיסייע לכם בעת הרישום לקורסים. מומלץ לקרוא מידע זה בעיון וכן לקחת בחשבון כי המידע הינו חלקי בלבד.

שימו לב כי חישוב נקודות הזכות לתואר הוא באחריותכם!

ליצירת קשר עם המחלקה בעת הרישום נא כתבו ל- arab.dept@biu.ac.il

ניתן גם ליצור קשר בטלפון 03-5318374 או לפנות דרך אתר המחלקה.

הדרישות לתואר השני הן לפי מסלולים: עם תזה ובלי תזה. 

 

א. תואר שני במסלול א' (עם תזה):

 1. השתתפות בקורסים בהיקף של 14 ש"ש מתוך הקורסים במחלקה לערבית המיועדים ללימודי התואר השני, ובכלל זה כתיבת שתי עבודות סמינריוניות.
   
 2. הקבלה ללימודי התואר השני במחלקה לערבית מותנית במעבר ריאיון עם יו"ר הוועדה המחלקתית / ראש המחלקה.  לתיאום ריאיון – יש לפנות למזכירות המחלקה.
   
 3. תנאי מרכזי לקבלה ללימודים הוא מציאת מנחה לעבודת המחקר, אשר יביע נכונות בכתב להנחות את הסטודנט/ית. פרטים יינתנו במהלך ריאיון הקבלה.
   
 4. השתתפות  בסמינריון המחקר המחלקתי בכל אחת משנות הלימודים.
   
 5. השתתפות, לפי הצורך, עד 4 ש"ש בקורסים ממחלקות אחרות, באישור ראש המחלקה ובתנאי שישנה זיקה לתחום המחקר או למחלקה, בהתאם למסלול ההתמחות שייבחר.
   
 6. לימוד שפה זרה : אנגלית לתואר שני (יש לבדוק באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה את פרטי מבחן המיון לתארים מתקדמים ואת חובות האנגלית לתואר שני), או, במקרים מיוחדים בלבד, שפה מודרנית אחרת שלא נלמדה לתואר ראשון ודרושה לצורך כתיבת עבודת המ"א. חשוב שלימוד השפה הזרה (או בחינת הפטור) ייעשה בשלב מוקדם של הלימודים.

 

 1. לימודי יסוד ביהדות (או מקביליהם: קורסים כלליים-ראו סעיף 16 בתקנון) בהתאם לתקנון באתר ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות
   
 2. הגשת עבודת גמר (תזה) בתחום ההתמחות.
 3. בחינת סיום בע"פ (הגנה על התיזה).

 

 תקנון זה הוא בנוסף על התקנון הכללי של הלימודים לתואר השני באתר ביה"ס לתארים מתקדמים.

 

ב. תואר שני במסלול ב' (ללא תזה):

 1. השתתפות  בקורסים בהיקף של 24 ש"ש מתוך הקורסים במחלקה לערבית המיועדים ללימודי התואר השני, ובכלל זה כתיבת שלוש עבודות סמינריוניות.
   
 2. הקבלה ללימודי התואר השני במחלקה לערבית מותנית במעבר ריאיון עם יו"ר הוועדה המחלקתית / ראש המחלקה.  לתיאום ריאיון – יש לפנות למזכירות המחלקה.
   
 3. השתתפות  בסמינריון המחקר המחלקתי בכל אחת משנות הלימודים.

 

 1. השתתפות, לפי הצורך, בקורסים ממחלקות אחרות, עד 4 ש"ש.  
   
 2. לימוד שפה זרה : אנגלית לתואר שני (יש לבדוק באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה את פרטי מבחן המיון לתארים מתקדמים ואת חובות האנגלית לתואר שני), או, במקרים מיוחדים בלבד, שפה מודרנית אחרת שלא נלמדה לתואר ראשון ודרושה לצורך כתיבת עבודת המ"א. חשוב שלימוד השפה הזרה (או בחינת הפטור) ייעשה בשלב מוקדם של הלימודים.

 

 1. לימודי יסוד ביהדות (או מקביליהם: קורסים כלליים-ראו סעיף 16 בתקנון) בהתאם לתקנון באתר ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות


 

תלמידים שנדרשו מהם לימודי השלמה, בשני המסלולים הנ"ל, יתקבלו בשנה הראשונה על תנאי. המשך לימודיהם לתואר השני יידון בסוף שנה א' על פי הישגיהם בקורסי ההשלמה.