תואר שני בערבית: משכללים את החשיבה האקדמית והמחקרית במגוון מסלולי ההתמחות בשפה ובספרות הערבית

שלום לך,

אני שמחה על התעניינותך בלימודי תואר שני בערבית באוניברסיטת בר־אילן. 

תוכנית הלימודים לתואר שני בערבית נועדה לאפשר לך לצלול לעומקם של נושאים ממגוון התחומים הנלמדים במחלקה לערבית באוניברסיטת בר־אילן, ובתוך כך לשכלל את החשיבה והיכולות האקדמיות ולהקנות לך כלים נוספים לכתיבה מחקרית ולעריכת מחקר עצמאי.

לימודי תואר שני בערבית נלמדים בשני מסלולים: תואר שני בערבית עם תזה ותואר שני בערבית ללא תזה, ולהלן כל הפרטים הדרושים לבחירה במסלול המתאים לך ולהרשמה. 

תואר שני בערבית עם תזה

המרצים והמרצות במחלקה לערבית ירתמו את ניסיונם ויכולותיהם כדי להדריך אותך בכתיבת העבודות הסמינריוניות והתזה. הם ילוו אותך במסירות ויכוונו אותך במשך כל שנות לימודיך.

תנאי קבלה

 • תואר ראשון בערבית כמקצוע ראשי או מורחב בציון 80 לפחות מאוניברסיטת בר־אילן או מכל אוניברסיטה מוכרת אחרת בארץ או בעולם.
 • למסלול ישיר לתואר שני עם תזה יתקבלו מועמדים ומועמדות שיסיימו את שנת הלימודים השנייה בתואר הראשון – במסלול החד־חוגי בלבד – בממוצע 85 ומעלה. במסלול זה אפשר לסיים את הלימודים לתואר ראשון ולתואר שני בארבע שנים.
 • למסלול השלמת תזה, שבו נדרשת הגשת עבודת תזה בלבד, נדרש ציון ממוצע 80 לפחות בתואר הראשון וציון ממוצע 85 לפחות בקורסי סמינר.
 • מועמדים ומועמדות שלהם.ן תואר ראשון בערבית כמקצוע משני או תואר ראשון במקצועות אחרים שירצו להתקבל ללימודי תואר שני בערבית עם תזה, עשויים להיות מחויבים בקורסי השלמה על בסיס לימודיהם הקודמים, בהתאם לקביעת המחלקה לערבית ובית הספר ללימודים מתקדמים.
 • הקבלה ללימודי התואר השני במחלקה לערבית מותנית בראיון קבלה עם יו"ר הוועדה המחלקתית או עם ראש המחלקה. לתיאום ראיון קבלה יש לפנות למזכירות המחלקה לערבית.
 • תנאי מרכזי לקבלה ללימודים הוא מציאת מנחה לעבודת המחקר, אשר יביע נכונות בכתב להנחות את הסטודנטית או הסטודנט. פרטים יינתנו בראיון הקבלה.
 • הקבלה נתונה לשיקול דעת המחלקה ובית הספר ללימודים מתקדמים. פרטים נוספים אפשר למצוא באתר בית הספר לתארים מתקדמים.

הדרישות לעיל מצטרפות לדרישות ללימודים לתואר השני שבתקנון הכללי של האוניברסיטה.

התמחויות בלימודי תואר שני בערבית עם תזה

תחומי המומחיות הרבים של סגל המחלקה מאפשרים לנו להציע ענפי התמחות שונים ומגוונים לתואר שני בערבית עם תזה. הבחירה בהתמחות שמעניינת אותך וההתמקדות בכתיבת תזה בנושא שמעסיק אותך וקרוב לליבך – יסייעו לך להשלים את התואר בהצלחה, ולא פחות חשוב – ליהנות מן הדרך.

ענפי ההתמחות:

 • תרבות האסלאם
 • היסטוריה של האסלאם
 • הגות מוסלמית
 • ספרות ערבית קלאסית ומודרנית
 • ערבית־יהודית
 • בלשנות ודקדוק
 • תקשורת ערבית

דרישות המחלקה בלימודים לתואר שני בערבית עם תזה

 1. השתתפות בקורסים בהיקף של 28 נ"ז מתוך הקורסים במחלקה המיועדים ללימודי תואר שני בערבית וכתיבת שתי עבודות סמינריוניות.
 2. השתתפות בסמינריון המחקר המחלקתי (קולוקוויום) בכל אחת משנות הלימוד.
 3. השתתפות, לפי הצורך, בקורסים ממחלקות אחרות, עד 8 נ"ז, בהתאם למסלול ההתמחות הנבחר.
 4. הגשת עבודת גמר (תזה) בתחום ההתמחות.
 5. בחינת סיום בעל־פה (הגנה על התזה). 
 6. לימוד השפה האנגלית לתואר שני עד רמה המאפשרת קריאה והבנה של ספרות מדעית.
 7. בהתאם לתקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים יש ללמוד קורסי יסוד ביהדות/ קורסים כלליים בהיקף של 4 או 8 נ"ז (4 נ"ז לבוגרי תואר ראשון בבר-אילן ו-8 נ"ז לבוגרי תואר ראשון ממוסדות אחרים)

*במקרים מיוחדים בלבד יינתן אישור ללמוד שפה מודרנית אחרת שלא נלמדה לתואר ראשון והדרושה לצורך כתיבת התזה.

**חשוב להשלים בהצלחה את לימודי השפה הזרה, או לעמוד בהצלחה בבחינת הפטור, כבר בשלב מוקדם של הלימודים.

הדרישות לעיל מצטרפות לדרישות ללימודים לתואר השני שבתקנון הכללי של האוניברסיטה.

כמו כן, בהתאם לצורך, המחלקה לערבית קובעת דרישות ייחודיות לתחומי ההתמחות השונים בלימודי תואר שני בערבית עם תזה. 

המשלימים בהצלחה תואר שני בערבית עם תזה יכולים להמשיך במסע האקדמי ללימודי תואר שלישי בערבית.

תואר שני בערבית ללא תזה

אפיק לימודים זה מאפשר גם לאנשים עסוקים מאוד ולאלה שאינם מעוניינים לכתוב עבודת מחקר גדולה להעמיק את ידיעותיהם בשפה ובתרבות הערבית, להמשיך ולשכלל את החשיבה ואת הכתיבה האקדמיות והמחקריות וליהנות מהיתרונות שמקנה תואר שני בערבית בהתפתחות האישית והמקצועית.

תנאי קבלה

 • תואר ראשון בערבית כמקצוע ראשי או מורחב בציון 80 לפחות מאוניברסיטת בר־אילן או מכל אוניברסיטה מוכרת אחרת בארץ או בעולם.
 • למסלול ישיר לתואר שני בלי תזה יתקבלו מועמדים ומועמדות שיסיימו את שנת הלימודים השנייה בתואר הראשון – במסלול החד־חוגי בלבד – בממוצע 85 ומעלה. במסלול זה אפשר לסיים את הלימודים לתואר ראשון ולתואר שני בארבע שנים.
 • מועמדים ומועמדות שלהם תואר ראשון בערבית כמקצוע משני או תואר ראשון במקצועות אחרים שירצו להתקבל ללימודי תואר שני בערבית עם תזה, עשויים להיות מחויבים בקורסי השלמה על בסיס לימודיהם הקודמים, בהתאם לקביעת המחלקה לערבית ובית הספר ללימודים מתקדמים.
 • הקבלה ללימודי התואר השני במחלקה לערבית מותנית בראיון קבלה עם יו"ר הוועדה המחלקתית או עם ראש המחלקה. לתיאום ראיון קבלה יש לפנות למזכירות המחלקה לערבית.
 • תנאי מרכזי לקבלה ללימודים הוא מציאת מנחה לעבודת המחקר, אשר יביע נכונות בכתב להנחות את הסטודנטית או הסטודנט. פרטים יינתנו בראיון הקבלה.
 • הקבלה נתונה לשיקול דעת המחלקה ובית הספר ללימודים מתקדמים. פרטים נוספים אפשר למצוא באתר בית הספר לתארים מתקדמים.

הדרישות לעיל מצטרפות לדרישות ללימודים לתואר השני שבתקנון הכללי של האוניברסיטה.

דרישות המחלקה במסלול לתואר שני בערבית ללא תזה

 1. השתתפות בקורסים בהיקף של 48 נ"ז מתוך הקורסים במחלקה המיועדים ללימודי תואר שני בערבית, מתוכם כתיבת שלוש עבודות סמינריוניות.
 2. השתתפות בסמינריון המחקר המחלקתי בכל אחת משנות הלימוד.
 3. לימוד השפה האנגלית לתואר שני עד רמה המאפשרת קריאה והבנה של ספרות מדעית.
 4. בהתאם לתקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים יש להשלים קורסי יסוד ביהדות/קורסים כלליים בהיקף של 4 או 8 נ"ז (4 נ"ז לבוגרי תואר ראשון בבר-אילן ו-8 נ"ז לבוגרי תואר ראשון ממוסדות אחרים).

* חשוב להשלים בהצלחה את לימודי השפה הזרה, או לעמוד בהצלחה בבחינת הפטור, כבר בשלב מוקדם של הלימודים

השלמת הלימודים בהצלחה מזכה את המסיימים בתואר שני בערבית; והגם שתואר זה אינו מאפשר להמשיך ללימודים לתואר שלישי, הוא מקנה לך יתרון בשוק התעסוקה.

המוסמכים והמוסמכות שלנו, בשני המסלולים לתואר שני בערבית, מבוקשים.ות מאוד בשירות הציבורי ובדיפלומטיה, במערכת החינוך, בתקשורת ובעסקים, ובעולמות המשפט, הספרות והאמנות. נוסף על המצוינות האקדמית, הם מביאים עמם את הרוח המיוחדת שספגו במחלקה לערבית באוניברסיטת בר־אילן, שבה ערבים ויהודים לומדים יחד, יוצרים יחד ומתפתחים יחד, ואת היכולת לבנות קשרים בין־אישיים וגשרים בין־תרבותיים.

 

להתראות ובהצלחה,

פרופ' בסיליוס בוארדי

ראש המחלקה לערבית

להרשמה ללימודי תואר שני בערבית ולמידע נוסף אנו מזמינים אותך ליצור עמנו קשר בעמוד צור קשר, בטלפון:

03-5318374 או במייל arab.dept@biu.ac.il.