תואר דו חוגי לא מובנה בערבית

דרישות המסלול:

 58 •נ"ז במסגרת קורסי המחלקה הכוללים:

  • קורסי חובה בהיקף של 42 נ"ז
  • קורסי מיומנות ללא ניקוד
  • עבודת פרו-סמינריון אחת (בשנה ב') בהיקף של 4 נ"ז
  • שני סמינריונים (בשנה ג'): אחת העבודות חייבת להיות בתחום הקלאסי והשנייה בתחום המודרני, בהיקף של 8 נ"ז
  • קורס בחירה אחד ממבחר קורסי המחלקה, בהיקף של 4 נ"ז

תנאי מעבר לשנה שניה במסלול זה הוא ממוצע של 80 לפחות בקורסי המחלקה בשנה א'.

 20 נ"ז קורסי יהדות

בקשה לפטור מנוכחות בחלק מקורסי המיומנות תופנה על ידי הסטודנט למרצה המלמד את הקורס.
רק על פי קביעת המרצה, ניתן יהיה לשקול מתן פטור מנוכחות בקורס המיומנות.

סטודנטים המגיעים ממערכת הביטחון מוזמנים לפנות בנושא זה לראש המחלקה לערבית.

סה"כ לתואר במסלול זה של המחלקה לערבית בלבד: 78 נ"ז (למסלול זה יש להוסיף היקף שעות של המחלקה הנוספת, בהיקף הנדרש שם)

 

פירוט קורסי החובה לפי שנים:

שנה א:

מספר הקורס

שם הקורס

הערות

נ"ז

36-109-01

תורת הצורות

ציון מעבר 70

4

36-135-01

ערבית של אמצעי התקשורת א'

דוברי ערבית שפת אם פטורים מקורס זה

2

36-136-01

ערבית של אמצעי התקשורת ב'

דוברי ערבית שפת אם פטורים מקורס זה

2

36-132-01

מבוא ביבליוגרפי ללימודים ערביים

 

2

36-5555-01

קוראים, חושבים, כותבים

המשך לקורס 36-132-01

2

36-202-01

תחביר א'

ציון מעבר 75

4

36-153-01

קריאת טקסטים מהספרות הערבית החדשה

על תלמידי המסלולים הדו-חוגיים לבחור אחד מבין שני הקורסים

0/2

36-154-01

קריאה ביצירותיהם של סופרים מצריים מודרניים

0/2

36-231-01

פרקים בתולדות הספרות הערבית הקלאסית

 

2

36-233-01

פרקים בתולדות הספרות הערבית המודרנית

 

2

36-547-01

חומר קריאה נוסף א'

 

0

 

סה"כ נ"ז לשנה א':

מסלול חד-חוגי

22

 

שנה ב': 

מספר הקורס

שם הקורס

הערות

נ"ז

36-203-01

תחביר ב'

המשך לקורס 36-202-01

4

36-137-01

ערבית של אמצעי התקשורת ג'

המשך לקורס 36-136-01, חובה גם לדוברי ערבית שפת אם

0

36-138-01

ערבית של אמצעי התקשורת ד'

המשך לקורס 36-137-01, חובה גם לדוברי ערבית שפת אם

0

36-207-01

ערבית מדוברת

דוברי ערבית שפת אם פטורים מקורס זה

0

36-210-01

הבעה בכתב בערבית

דוברי ערבית שפת אם פטורים מקורס זה

4

36-168-01

קוראן ותפסיר א'

 

2

36-169-01

קוראן ותפסיר ב'

 

2

36-130-01

טקסטים היסטוריים קלאסיים

 

4

36-517-01

מבוא לערבית יהודית

 

4

36-608-01

חומר קריאה נוסף ב'

 

0

 

פרו-סמינריונים לבחירה ממגוון האפשרויות

פרו-סמינריון אחד בלבד

4

 

סה"כ נ"ז לשנה ב' לפי מסלולים

מסלול חד-חוגי

24

 

מומלץ לתלמידי המסלול החד-חוגי ללמוד שני קורסי בחירה כבר בשנה ב'

שנה ג':

שם הקורס

נ"ז

סמינריונים לבחירה ממגוון אפשרויות

8

הרצאות לבחירה ממגוון אפשרויות

4

 

על תלמידי כל המסלול ללמוד את קורס "השירה הערבית" הניתן בשנה ג'

כסמינריון או כהרצאה

סה"כ ש"ש לתואר במחלקה לערבית: 78 נ"ז