הספרות הערבית של ימי הביניים

תחום מחקר זה עוסק ביצירה הספרותית שנכתבה בשפה הערבית בקהילות תרבותיות שונות בעולם האסלאם בימי הביניים (משחר האסלאם עד התקופה העות'מאנית). במוקדו של המחקר עומדת היצירה הספרותית על שלל סוגותיה וענפיה: שירה, פרוזה, כתיבה היסטוריוגרפית, כתיבה הגותית, כתיבה מדעית, ספרות פופולרית ועוד. המחקר מבקש למפות את התפתחותה של המסורת הספרותית הערבית בימי הביניים, מאפייניה הסגנוניים והלשוניים, הנושאים שבהם היא עוסקת, ההקשרים התרבותיים הרחבים שבהם היא נטועה ומגעיה עם ספרויות אחרות. מטרתו העיקרית של תחום המחקר היא להשיג תפיסה מעמיקה של המורשת התרבותית הערבית בימי הביניים ושל השפעתה הכבירה והמתמשכת, מתוך הבנת מעמדה המרכזי של הספרות הזאת בתרבות הערבית בת־התקופה ובתרבות האנושית בכלל.