סגל מינהלי

תפקיד טלפון
גב' דינה באום ספרנית המחלקה לערבית 03-5318854
גב' אסתי חסיד מזכירת המחלקה לערבית 03-5318374