דת, פוליטיקה ותקשורת

המחקר בנושאי דת, פוליטיקה ותקשורת בעולם הערבי בן-זמננו רחב ועוסק בסוגיות מגוונות הנוגעות לאסלאם ולמזרח התיכון במאה השנים האחרונות, מביטול הח'ליפות ברבע הראשון של המאה ה-20 ועד היום, ביניהן: תמורות במעמד האסלאם במדינות האזור, מחשבה פוליטית אסלאמית, זרמים רעיוניים באסלאם המודרני, יחסי דת-מדינה, "האביב הערבי" ושברו, השפעתם וכוחם של כלי תקשורת מסורתיים וחדשים, כולל האינטרנט והרשתות החברתיות, יחסי ישראל עם שכנותיה, אנטישמיות ועוד. כל זאת מתוך קריאת טקסטים רלוונטיים בערבית והבנת ההקשר הפוליטי-חברתי שבתוכו נכתבו.