מיקום ודרכי הגעה

 

 

בנין שפות ע"ש קורט, שמספרו 1004
קומה שלישית
חדר מס. 308
 
מזכירה: גב' אסתי חסיד
דואר אלקטרוני:  arab.dept@mail.biu.ac.il
טלפון:  03-5318374
שעות קבלת קהל : ימים א' , ב', ד', ה בין השעות  14:00-11:30 . יום ג' אין קבלת קהל.