תואר חד חוגי בערבית

התוכנית לתואר ראשון בערבית מקנה לסטודנטים ידיעה רחבה של השפה, התרבות, המורשת והספרות הערבית. הלימודים בתוכנית כוללים מגוון של קורסים העוסקים במיומנויות השפה השונות (קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור) וכן בתחומים של: ספרות ערבית קלאסית ומודרנית, אסלאם, הגות מוסלמית, בלשנות ודקדוק וערבית-יהודית.

דרישות המסלול:

92 נ"ז נ"ז במסגרת קורסי המחלקה הכוללים:

  • קורסי חובה בהיקף של 44 נ"ז
  • קורסי מיומנות ללא ניקוד
  • שתי עבודות פרו-סמינריון (בשנה ב') בהיקף של 8 נ"ז
  • שלושה סמינריונים (בשנה ג'): אחת העבודות חייבת להיות בתחום הקלאסי ואחת בתחום המודרני, בהיקף של 12 נ"ז
  • קורסי בחירה מהיצע הקורסים בהיקף של 28 נ"ז.

תנאי מעבר לשנה שניה במסלול זה הוא ממוצע של 80 לפחות בקורסי המחלקה בשנה א'.

תלמידי מסלול זה יוכלו ללמוד (באישור ראש המחלקה)  עד 12 נ"ז ממחלקות אחרות, בתנאי שיש זיקה אקדמית למחלקה או ממחלקה בעלת דו-חוגי מובנה עמה.

שימו לב! ממסלול זה ניתן להמשיך למסלול ישיר לתואר שני

  •  20נ"ז קורסי יהדות
  • 8 נ"ז במסגרת קורסים כלליים

סה"כ לתואר במסלול זה: 120 נ"ז

בקשה לפטור מנוכחות בחלק מקורסי המיומנות תופנה על ידי הסטודנט למרצה המלמד את הקורס. רק על פי קביעת המרצה, ניתן יהיה לשקול מתן פטור מנוכחות בקורס המיומנות 

סטודנטים המגיעים ממערכת הביטחון מוזמנים לפנות בנושא זה לראש המחלקה לערבית.

 

פירוט קורסי החובה לפי שנים:

שנה א':

מספר הקורס

שם הקורס

הערות

נ"ז

36-109-01

תורת הצורות

ציון מעבר 70

4

36-135-01

ערבית של אמצעי התקשורת א'

דוברי ערבית שפת אם פטורים מקורס זה

2

36-136-01

ערבית של אמצעי התקשורת ב'

דוברי ערבית שפת אם פטורים מקורס זה

2

36-132-01

מבוא ביבליוגרפי ללימודים ערביים

 

2

36-5555-01

קוראים, חושבים, כותבים

המשך לקורס 36-132-01

2

36-202-01

תחביר א'

ציון מעבר 75

4

36-153-01

קריאת טקסטים מהספרות הערבית החדשה

 

2

36-154-01

קריאה ביצירותיהם של סופרים מצריים מודרניים

 

2

36-231-01

פרקים בתולדות הספרות הערבית הקלאסית

 

2

36-233-01

פרקים בתולדות הספרות הערבית המודרנית

 

2

36-547-01

חומר קריאה נוסף א'

 

0

 

 

סה"כ נ"ז לשנה א':

מסלול חד-חוגי

24

 

שנה ב':

מספר הקורס

שם הקורס

הערות

נ"ז

36-203-01

תחביר ב'

המשך לקורס 36-202-01

4

36-137-01

ערבית של אמצעי התקשורת ג'

המשך לקורס 36-136-01, חובה גם לדוברי ערבית שפת אם

0

36-138-01

ערבית של אמצעי התקשורת ד'

המשך לקורס 36-137-01, חובה גם לדוברי ערבית שפת אם

0

36-207-01

ערבית מדוברת

דוברי ערבית שפת אם פטורים מקורס זה

0

36-210-01

הבעה בכתב בערבית

דוברי ערבית שפת אם פטורים מקורס זה

4

36-168-01

קוראן ותפסיר א'

 

2

36-169-01

קוראן ותפסיר ב'

 

2

36-130-01

טקסטים היסטוריים קלאסיים

 

4

36-517-01

מבוא לערבית יהודית

 

4

36-608-01

חומר קריאה נוסף ב'

 

0

 

פרו-סמינריונים לבחירה ממגוון האפשרויות

 

8

 
סה"כ נ"ז לשנה ב' לפי מסלולים

מסלול חד-חוגי

28

 

לתלמידי המסלול החד-חוגי: מומלץ ללמוד שני קורסי בחירה כבר בשנה ב'

שנה ג': 

שם הקורס

נ"ז

סמינריונים לבחירה ממגוון אפשרויות

12

הרצאות לבחירה ממגוון אפשרויות

28

 

על תלמידי כל המסלול ללמוד את קורס "השירה הערבית", הניתן בשנה ג'

כסמינריון או כהרצאה

סה"כ ש"ש לתואר במחלקה לערבית: 92 נ"ז