ערבית והיסטוריה כללית

התוכנית הדו-חוגית לתואר ראשון בלימודי היסטוריה כללית עם ערבית משלבת בין שני התחומים לאור הזיקה התמטית ביניהם. לימודי היסטוריה כללית עוסקים בתיאור העבר, דהיינו, מתחילת התרבות האנושית ועד ימינו. לימודי הערבית נשזרים כחוט השני בתיאור התהליכים ההיסטוריים הגלובליים ומקנים לסטודנטים ידיעה רחבה של השפה, התרבות, המורשת והספרות הערבית. כמו במסלול הלימודים המורחב, הלימודים בתוכנית הדו-חוגית כוללים מגוון של קורסים העוסקים במיומנויות השפה השונות (קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור) וכן בתחומים של: ספרות ערבית קלאסית ומודרנית, אסלאם, הגות מוסלמית, בלשנות ודקדוק וערבית-יהודית.