ערבית ותרבות צרפת

התוכנית הדו-חוגית לתואר ראשון בתרבות צרפת עם ערבית משלבת בין שני התחומים לאור הזיקה התמטית ביניהם. לימודי תרבות צרפת עוסקים בלימודי השפה הצרפתית באמצעות מגוון קורסים בנושאי הספרות, התרבות, השפה וההיסטוריה הצרפתית. לימודי הערבית מקנים לסטודנטים ידיעה רחבה של השפה, התרבות, המורשת והספרות הערבית. כמו גם במסלול הלימודים המורחב, הלימודים בתוכנית הדו-חוגית כוללים מגוון של קורסים העוסקים במיומנויות השפה השונות (קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור) וכן בספרות הערבית הקלאסית והמודרנית, אסלאם, הגות מוסלמית, בלשנות ודקדוק וערבית-יהודית. השילוב בין לימודי הערבית ללימודי תרבות צרפת מעמיק את הבנת הקשרים בין מזרח למערב ואת יחסי הגומלין בין התרבויות.