ערבית וספרות עם ישראל

התוכנית הדו-חוגית לתואר ראשון בספרות עם ישראל עם ערבית משלבת בין שני התחומים לאור הזיקה התמטית ביניהם. לימודי ספרות עם ישראל חושפים את הסטודנטים לעושר התרבותי, האומנותי והרוחני של היצירה העברית והיהודית מימי קדם ועד ימינו. לימודי הערבית משלימים את הפרדיגמה ומקנים לסטודנטים ידיעה רחבה של השפה, התרבות, המורשת והספרות הערבית. כמו גם במסלול הלימודים המורחב, הלימודים בתוכנית הדו-חוגית כוללים מגוון של קורסים העוסקים במיומנויות השפה השונות (קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור) וכן בספרות הערבית הקלאסית והמודרנית, אסלאם, הגות מוסלמית, בלשנות ודקדוק וערבית-יהודית. ראוי לציין כי במסגרת הלימודים נלמדת ונחקרת בין היתר פרשנות המקרא בערבית-יהודית, המהווה חלק מספרות עם ישראל בארצות האסלאם.