התקופה הפורמטיבית וחקר האסלאם הקדום

תחום מחקר זה מתמקד במקורות העומדים לרשותו של חוקר תקופת האסלאם הקדום ובהתעצבותו של עולם האסלאם (החל במאה השביעית ועד המאה העשירית), ועוסק בעיקר בתקופת הנביא מחמד, במקורות ספרותיים (נרטיביים) מוסלמיים, ובדגש בהטיות ובבעייתיות שיש במקורות ספרותיים אלו כמקורות היסטוריים. המקורות הראשיים הרלוונטיים הם הקוראן, הסירה (ביוגרפיה של הנביא), פרשנות הקוראן והספרות ההיסטורית.