ספרנית המחלקה לערבית

באום דינה

ספרנית המחלקה לערבית
טלפון
דוא"ל
dina.baum@mail.biu.ac.il
משרד
הספריה לערבית, אזור 502 בנין 5

תאריך עדכון אחרון : 24/01/2023