ספרנית המחלקה לערבית

גב' דינה באום

טלפון: 
משרד: