מרכזת המחלקה לערבית

גב' אסתי חסיד

טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: