תחומי הלימוד במחלקה לערבית

במחלקה עוסקים בדקדוק הלשון הערבית, בתחבירה ובדרכי הבעתה בכתב ובע"פ.

במחלקה בוחנים את יסודות דת האסלאם, שבמרכזה ספר הקוראן ופרשנותו, כמו גם את התורה שבע"פ של האסלאם, הלוא היא החדית'. מתעמקים בהוגים, בפילוסופים ובתיאולוגים המרכזיים של האסלאם, שהשפיעו על עולם הרוח והמחשבה של ימי-הביניים ובכלל זה של העם היהודי באחת התקופות החשובות והמרכזיות בתולדותיו הידועה כ"תור הזהב של היצירה היהודית", השפעה שהרב קוק זצ"ל הגדיר אותה באחת מאגרותיו במילים: "הציר של מחצב אומתנו".

במחלקה עוסקים בספרות הערבית-היהודית, אותה ספרות מופלאה שנכתבה בעיקר בלשון הערבית אך באותיות עבריות ושבה נתחברו המירב והמיטב של יצירות העם היהודי לדורותיו.

עוסקים גם בספרות ערבית, קלאסית ומודרנית, בפרוזה ובשירה גם יחד, הן זו שנכתבה ע"י גברים והן זו שנכתבה ע"י נשים, מתחקים אחר המרכיבים החברתיים, ההיסטוריים, הדתיים והפוליטיים שעיצבו אותה והביאו לגיבושה.

במחלקה מסיירים בעקבות ההיסטוריה הערבית והמוסלמית, עוקבים אחר התהליכים שהביאו לצמיחת דת האסלאם לצד היהדות והנצרות, אחר התייצבותה ופריחתה של האימפריה המוסלמית בראשית ימי הביניים, אחר הידרדרותה בתקופות מאוחרות יותר ואחר התעוררותה לקראת מזרח תיכון חדש במאתיים השנים האחרונות.

 

בכל אלה ועוד עוסקים במחלקה שלנו לערבית, כל מרצה ומרצה בתחומם, ומבין כל אלה עולה ופורח אילן פירות משובחים זה.