מרצה

ד"ר גיא רון-גלבע

תחומי מחקר

תחומי ענייני ומחקריי נוגעים הן בגילוייה ה”אליטיסטיים“ של ספרות זאת, ובראשם חיבורי ה”אדב“, שנועדו להעניק השכלה הומניסטית ואינטלקטואלית רחבה לקהל קוראים נבחר, תוך עירוב ושילוב בין דיונים בעניינים שברומו של עולם לבין פרפראות הומוריסטיות; והן בגילוייה העממיים והפופולריים יותר של הספרות הערבית, ובראשם הספרות הנרטיבית הפופולרית שחוברה ונאספה באסופות שונות כבר בימי הביניים, כדוגמת ”אלף לילה ולילה“. אני מתעניין במיוחד בהתפתחותו של שיח הפלאות בספרות הערבית של ימי הביניים, באופנים שבהם תופעות מופלאות יוצגו ונידונו בספרות זאת ובמטרות שייצוגים אלה שירתו. לנושא זה הקדשתי את עבודת הדוקטורט שלי. באופן רחב יותר, אני מתעניין בסיפור סיפורים (Storytelling) במסורת הספרותית של ימי הביניים, כלומר, איך מספרים סיפורים, מה מקומם של סיפורים בחייהם של קהל הקוראים/המאזיני והמספרים־היוצרים עצמם, אילו פעולות סיפורים פועלים על קהלם וכיצד הם פועלים את פעולותיהם.

תחומי התמחות

הספרות הערבית של ימי הביניים

אמצעי התקשורת

דוא"ל נוסף

guy.ron-gilboa@biu.ac.il