פרופ' (אמריטוס) בנימין אברהמוב

פרופ' (אמריטוס) בנימין אברהמוב

טלפון: 
משרד: 
שעות קבלה: 

פרסומים

תחומי התמחות

תיאולוגיה מוסלמית, צופיות, פרשנות הקוראן.