פרופ' בנימין אברהמוב

פרופ'
פרופ' בנימין אברהמוב
טלפון: 
משרד: 
שעות קבלה: 

פרסומים

תחומי התמחות

תיאולוגיה מוסלמית, צופיות, פרשנות הקוראן.