תואר שני

<?php dpm( menu_get_active_menu_name()); ?>