מושב חוקרים לרגל צאתו של מר יצחק רוטנשטרייך לגמלאות