תמונות מהכנס המשותף עם המדרשה "יהדות ואסלאם- האם יש סיכוי לדיאלוג?"