דף שירות למרצים

למרצים שלום,

לנוחותכם, ריכזנו כאן את הקישורים החשובים הבאים:

קישור לטפסים חשובים.

קישור למערכת השירות למרצה.

קישור לחוברת "צעדים ראשונים בקמפוס".

קישור לאתר הלמידה המתוקשבת (כולל הנחיות לפתיחת קורס מתוקשב).