מסלולי הלימוד לתואר שני

תואר שני עם תיזה
 
תחומי ההתמחות הם:
·             תרבות האסלאם
·             היסטוריה של האסלאם
·             הגות מוסלמית
·             ספרות ערבית קלאסית ומודרנית
·             ערבית-יהודית
·             בלשנות ודקדוק
.             תקשורת ערבית
הדרישות המיוחדות לכל תחום תיקבענה על ידי המחלקה בהתאם לכל מקרה.
 
 
הדרישות לתואר הן:
השתתפות בקורסים בהיקף של 14 ש"ש מתוך הקורסים במחלקה לערבית המיועדים ללימודי התואר השני, ובכלל זה כתיבת שתי עבודות סמינריוניות.
1.
השתתפות בסמינריון המחקר המחלקתי (קולוקוויום) (קישור לקולוקוויום) בכל אחת משנות הלימוד.
2.
השתתפות לפי הצורך בקורסים ממחלקות אחרות, עד 4 ש"ש, בהתאם למסלול ההתמחות שייבחר.
3.
לימוד השפה האנגלית לתואר שני (במקרים מיוחדים בלבד, שפה מודרנית אחרת שלא נלמדה לתואר ראשון והדרושה לצורך כתיבת המ"א) עד לרמה של קריאה והבנה בספרות מדעית.
חשוב שלימוד השפה הזרה (או בחינת הפטור) ייעשה בשלב מוקדם של הלימודים.
4.
הגשת עבודת גמר (תיזה) בתחום ההתמחות.
5.
בחינת סיום בע"פ ("הגנה על התיזה").
6.
 
 תקנון זה הוא בנוסף על התקנון הכללי של הלימודים לתואר השני.
 
 
תואר שני ללא תיזה
 
הדרישות לתואר הן:
השתתפות בקורסים בהיקף של 24 ש"ש מתוך הקורסים במחלקה לערבית המיועדים ללימודי התואר השני, ובכלל זה כתיבת שלוש עבודות סמינריוניות.
1.
השתתפות בסמינריון המחקר המחלקתי בכל אחת משנות הלימוד.
2.
לימוד השפה האנגלית לתואר שני, עד לרמה של קריאה והבנה בספרות מדעית.
חשוב שלימוד השפה (או בחינת הפטור) ייעשה בשלב מוקדם של הלימודים.
3.
בחינת מ"א.
4.
 
 
 
אתר/תוכניות לימודים/תואר שני.מסלולי הלימוד