קורסי החובה לתלמידי תואר ראשון

 

פירוט קורסי החובה לתלמידי התואר הראשון לפי שנים:
 

שנה א'

מ. קורס

שם קורס

נ"ז

חד-חוגי

דו-חוגי מובנה

דו-חוגי לא מובנה

36-135

הערבית של אמצעי התקשורת א'

-

-

-

36-136

הערבית של אמצעי התקשורת ב'

-

-

-

36-547

חומר קריאה נוסף א'

-

-

-

36-123

פרוזה קלאסית קלה

-

-

-

36-202

תחביר א'

4

4

4

36-107

יסודות הדקדוק הערבי א'

2

2

2

36-108

דקדוק ערבי

2

2

2

36-118

מבוא לדת האסלאם-מושגי יסוד

2

2

2

36-119

מבוא לדת האסלאם-סוגיות מתקדמות

2

2

2

36-153

קריאת טקסטים מהספרות הערבית החדשה

2

2

2

36-154

קריאה ביצירותיהם של סופרים מצריים מודרניים

2

2

2

36-231

פרקים בתולדות הספרות הערבית הקלאסית

2

2

2

36-233

פרקים בתולדות הספרות הערבית המודרנית

2

2

2

36-132

מבוא ביבליוגרפי ללימודים ערביים

2

2

2

36-5555

קוראים, חושבים, כותבים

2

2

2

סה"כ נ"ז לשנה א'

24

24

24

 

שנה ב'

מ. קורס

שם קורס

נ"ז

חד-חוגי

דו-חוגי מובנה

דו-חוגי לא מובנה

36-137

הערבית של אמצעי התקשורת ג'

-

-

-

36-138

הערבית של אמצעי התקשורת ד'

-

-

-

36-608

חומר קריאה נוסף ב'

-

-

-

36-207

ערבית מדוברת

4

4

4

36-130

טקסטים היסטוריים קלאסיים

4

4

4

36-203

תחביר ב'

4

4

4

36-210

הבעה בכתב בערבית

4

4

4

36-517

מבוא לערבית יהודית

4

4

4

36-168

קוראן ותפסיר א'

2

2

2

36-169

קוראן ותפסיר ב'

2

2

2

פרו-סמינריון

מהיצע הקורסים של המחלקה

8

4

4

סה"כ נ"ז לשנה ב'

32

32

32

 

 

שנה ג'

מ. קורס

שם קורס

נ"ז

חד-חוגי

דו-חוגי מובנה

דו-חוגי לא מובנה

36-263

השירה הערבית

-

-

-

סמינריונים

מהיצע הקורסים של המחלקה

12

8

8

קורסי בחירה

מהיצע הקורסים של המחלקה

28

-

4

סה"כ נ"ז לשנה ג'

40

8

12

 

 
פרטים נוספים:
בנוסף לקורסי החובה המפורטים לעיל, על התלמיד להשלים את שאר הנקודות הדרושות לתואר במסלול שבו הוא לומד, מתוך מבחר קורסי הבחירה המוצעים לו בשנים השונות, על פי קביעת יועצי המחלקה.
1.
במסלולים "חד-חוגי", "דו-חוגי מובנה", או "דו-חוגי לא מובנה" יש ללמוד לפחות 18 נ"ז של טקסטים על פי החלוקה הבאה: 6 נ"ז לפחות בתחום הקלאסי ו-6 נ"ז לפחות בתחום המודרני.
במסלול "משני" יש ללמוד לפחות 12 נ"ז של טקסטים על פי החלוקה הבאה: 4 נ"ז לפחות בתחום הקלאסי ו-4 נ"ז לפחות בתחום המודרני.
2.
תלמידים ששפת אמם ערבית, פטורים מהקורסים הבאים:
3.
1.      ערבית של אמצעי התקשורת א' ו-ב (שנה א')
2.       ערבית מדוברת
3.       הבעה בכתב בערבית
4.       ערבית מדוברת (שנה ב')
 
שימו לב: פטורים אלה אינם מקנים נקודות זכות לתואר!
 
 
תלמידים ששפת אמם ערבית חייבים בקורס אחד לפחות של הבעה עברית בשנה הראשונה ללימודיהם.
תלמידים שאין להם תעודת בגרות ישראלית חייבים ללמוד ולהיבחן בשני קורסים במחלקות:
4.
 
1.       לשון עברית (מלבד הבעה)
2.       ספרות עברית
 
 
תלמידים הלומדים במסלול "חד-חוגי" יוכלו ללמוד (באישור בכתב מראש המחלקה לערבית או מהיועץ/ת האחראי/ת על לימודי התואר הראשון) עד 12 נ"ז  מקורסי מחלקות אחרות, אשר התכנים שלהם מתאימים לתכנים של הקורסים במחלקה לערבית. המחלקה ממליצה במיוחד על קורסים מתאימים במחלקה למז"ת.
5.
אתר/תוכניות לימודים/תואר ראשון.קורסי חובה