מסלולי הלימוד לתואר הראשון

בתואר הראשון קיימים חמישה מסלולים הנלמדים במשך 3 שנים:


• חד-חוגי

• דו-חוגי מובנה

• דו-חוגי לא מובנה

חד-חוגי.


דרישות המסלול:
• 92 נ"ז במסגרת קורסי המחלקה הכוללים:

 • קורסי חובה בהיקף של 44 נ"ז
 • קורסי מיומנות ללא ניקוד
 • שתי עבודות פרו-סמינריון (בשנה ב') בהיקף של 8 נ"ז
 • שלושה סמינריונים (בשנה ג'). אחת העבודות חייבת להיות בתחום הקלאסי ואחת בתחום המודרני, בהיקף של 12 נ"ז
 • קורסי בחירה מהיצע הקורסים בהיקף של 28 נ"ז.

תנאי מעבר לשנה שניה במסלול זה הוא ממוצע של 80 לפחות בקורסי המחלקה בשנה א'.

תלמידי מסלול זה יוכלו ללמוד (באישור ראש המחלקה)  עד 6 נק"ז ממחלקות אחרות, בתנאי שיש זיקה אקדמית למחלקה.

שימו לב! ממסלול זה ניתן להמשיך למסלול ישיר לתואר שני!!

• 20 נ"ז קורסי יהדות

• 8 נ"ז במסגרת קורסים כלליים

סה"כ לתואר במסלול זה: 120 נ"ז

בקשה לפטור מנוכחות בחלק מקורסי המיומנות תופנה על ידי התלמיד למורה המלמד את הקורס. רק על פי קביעת המורה, ניתן יהיה לשקול מתן פטור מנוכחות בקורס המיומנות. 


סטודנטים המגיעים ממערכת הביטחון מוזמנים לפנות בנושא זה לראש המחלקה לערבית.

 

דו-חוגי מובנה

דרישות המסלול:
• 54 נ"ז במסגרת קורסי המחלקה הכוללים:

 • קורסי חובה בהיקף של 42 נ"ז
 • קורסי מיומנות ללא ניקוד
 • עבודת פרו-סמינריון אחת (בשנה ב') בהיקף של 4 נ"ז
 • שני סמינריונים (בשנה ג'). אחת העבודות חייבת להיות בתחום הקלאסי והשנייה בתחום המודרני, בהיקף של 8 נ"ז

תנאי מעבר לשנה שניה במסלול זה הוא ממוצע של 80 לפחות בקורסי המחלקה בשנה א'.

• 20 נ"ז קורסי יהדות

 

בקשה לפטור מנוכחות בחלק מקורסי המיומנות תופנה על ידי התלמיד למורה המלמד את הקורס. רק על פי קביעת המורה, ניתן יהיה לשקול מתן פטור מנוכחות בקורס המיומנות. 


סטודנטים המגיעים ממערכת הביטחון מוזמנים לפנות בנושא זה לראש המחלקה לערבית.

 

סה"כ לתואר במסלול זה: 74 נ"ז

 

דו-חוגי לא מובנה

דרישות המסלול:
• 58 נ"ז במסגרת קורסי המחלקה הכוללים:

 • קורסי חובה בהיקף של 42 נ"ז
 • קורסי מיומנות ללא ניקוד
 • עבודת פרו-סמינריון אחת (בשנה ב') בהיקף של 4 נ"ז
 • שני סמינריונים (בשנה ג'). אחת העבודות חייבת להיות בתחום הקלאסי והשנייה בתחום המודרני, בהיקף של 8 נ"ז
 • קורסי בחירה מהיצע הקורסים בהיקף של 4 נ"ז.

תנאי מעבר לשנה שניה במסלול זה הוא ממוצע של 80 לפחות בקורסי המחלקה בשנה א'.

• 20 נ"ז קורסי יהדות

סה"כ לתואר במסלול זה: 78 נ"ז

בקשה לפטור מנוכחות בחלק מקורסי המיומנות תופנה על ידי התלמיד למורה המלמד את הקורס. רק על פי קביעת המורה, ניתן יהיה לשקול מתן פטור מנוכחות בקורס המיומנות. 


סטודנטים המגיעים ממערכת הביטחון מוזמנים לפנות בנושא זה לראש המחלקה לערבית.