גיליון 7 (סמסטר ב, תשפ"ב)

אנו מתכבדות להגיש לכם.ן את  מידעון מספר 7 של המחלקה לערבית, שסוקר את פעילויות המחלקה לערבית בסמסטר ב' תשפ"ב

בברכה וקריאה מהנה!דורית ואסתי