תוכנית הלימודים לשנה"ל תשפ"ג

תוכנית הלימודים של המחלקה לערבית לשנה"ל תשפ"ג

ייתכנו שינויים במערכת

 

מכינות וקורסי שֵׁרות

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

המרצה שנתי / סמסטריאלי

ימים ושעות

נ"ז הערות

36-001-11

ערבית למתחילים

תרגיל

ד"ר שטרית-ששון

שנתי

ג 14-10 (פרונטלי)

ה 20-18 (זום)

-

מזה"ת

36-001-16

ערבית למתחילים

תרגיל

גב' שפירא

שנתי

ג 14-12

ה 18-14

-

מזה"ת

36-001-18

ערבית למתחילים

תרגיל

גב' שפירא

שנתי

ג 18-14 (פרונטלי)

ה 20-18 (זום)

-

מזה"ת

36-0005-10

ערבית למתחילים

תרגיל

ד"ר מירב נדלר-עקירב

שנתי

ה' 12-8

4

לשון עברית

 

 

 

 

 

 

 

 

36-009-07

ערבית למתקדמים

תרגיל

ד"ר שטרית-ששון

שנתי

ג, ה 16-14

4

מזה"ת

36-009-09

ערבית למתקדמים

תרגיל

ד"ר לביא, גב' שפירא

שנתי

ב, ד 16-14

4

מזה"ת

 

 

 

 

 

 

 

 

36-509-03

קריאת טקסטים היסטוריים קלאסיים

הרצאה

ד"ר רון-גלבע

שנתי

ד 16-14

2

מזה"ת מורחב

36-535-01

טקסטים מדיניים וחברתיים

הרצאה

ד"ר גוטספלד

שנתי

ד 20-18

2

מזה"ת מורחב

36-214-01

ערבית מדוברת

 

הרצאה

גב' שפירא

שנתי

ב 18-16

2

מזה"ת מורחב

36-214-02

ערבית מדוברת

 

הרצאה

מר מחפוד לוי

שנתי

ג 18-16

2

מזה"ת מורחב

 

קורסי קיץ

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

המרצה שנתי / סמסטריאלי

שעות

נ"ז

 

36-217-20

ערבית מדוברת

הרצאה

גב' שפירא

קורס קיץ

16 – 20

2 נ"ז

36-006-20

שיג ושיח בערבית

(מועדון דיבייט)

תרגיל

גב' אימאן אבו קישק

קורס קיץ

9 – 13  

2 נ"ז

 

36-155-20

עיונים בספרות הערבית המודרנית

מתוקשב

ד"ר שטרית-ששון

קורס קיץ

16 – 18

2 נ"ז

36-652-20

תקשורת פוליטית ורשתות חברתיות במזה"ת

מתוקשב

ד"ר לביא

קורס קיץ

16 – 18

2 נ"ז

 

 

שנה א-קורסי חובה

מסלול מורחב: 46 נ"ז ; מסלול דו ראשי מובנה: 27 נ"ז ; מסלול דו ראשי לא מובנה: 29 נ"ז

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

שם המרצה שנתי / סמסטריאלי

ימים ושעות

שעות ונ"ז הערות

36-135-01

 

ערבית של אמצעי התקשורת א'

תרגיל

 

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר א'

ב 12-10

2 ש"ס

0 נ"ז

 

מיומנות

חובה ללא ניקוד

בוגרי בתי-ספר ערביים פטורים מקורס זה

36-136-01

ערבית של אמצעי התקשורת ב'

תרגיל

 

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר ב'

ב 12-10

2 ש"ס

0 נ"ז

 

מיומנות

חובה ללא ניקוד

בוגרי בתי-ספר ערביים פטורים מקורס זה

36-153-01

קריאת טקסטים מהספרות הערבית החדשה

הרצאה

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר א'

ב 14-12

2 ש"ס

1 נ"ז

שני הקורסים הם חובה למסלול המורחב. במסלול הדו-ראשי יש לבחור באחד משני הקורסים הללו.

36-154-01

קריאה ביצירותיהם של סופרים מצריים מודרניים

הרצאה

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר ב'

ב 14-12

2 ש"ס

1 נ"ז

36-107-01

יסודות הדקדוק א'

הרצאה

ד"ר כשר

סמסטר א'

ב 16-14

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה לתלמידי כל המסלולים

 (ציון מעבר 70)

 

36-108-01

דקדוק ערבי

הרצאה

ד"ר כשר

סמסטר ב'

ב 16-14

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה לתלמידי כל המסלולים

 (ציון מעבר 70)

 

36-202-01

תחביר א'

 

הרצאה

ד"ר כשר

שנתי

ב 18-16

2 ש"ש

2 נ"ז

חובה

(ציון מעבר 75)

תרגול יתקיים ביום בשעה

36-123-01

 

פרוזה קלאסית קלה

הרצאה

ד"ר כשר

שנתי

ד 16-14

2 ש"ש

0 נ"ז

מיומנות

חובה ללא ניקוד

36-132-01

מבוא ביבליוגרפי

ללימודים ערביים

הרצאה

ד"ר פלד-שפירא

סמסטר א'

ד 18-16

2 ש"ס

1 נ"ז

 

36-5555-01

קוראים חושבים כותבים: על מרחבים

הרצאה

 

ד"ר פלד-שפירא

סמסטר ב'

ד 18-16

2 ש"ס

1 נ"ז

 

יש לבחור אחת מהקבוצות

36-5555-02

קוראים חושבים כותבים: על החג'

פרופ' הולצמן

 

36-118-01

מבוא לדת האסלאם-מושגי יסוד

הרצאה

פרופ' הולצמן

סמסטר א'

ד 20-18

2 ש"ס

1 נ"ז

 

36-119-01

מבוא לדת האסלאם-סוגיות מתקדמות

הרצאה

פרופ' הולצמן

סמסטר ב'

ד 20-18

2 ש"ס

1 נ"ז

 

36-231-01

פרקים בתולדות הספרות הערבית הקלאסית

הרצאה

 

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר א'

מתוקשב מלא

2 ש"ס

1 נ"ז

מתוקשב מלא. יתקיימו שני מפגשים פרונטליים בסמסטר

36-233-01

פרקים בתולדות הספרות הערבית המודרנית

הרצאה

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר ב'

מתוקשב מלא

2 ש"ס

1 נ"ז

מתוקשב מלא. יתקיימו שני מפגשים פרונטליים בסמסטר

36-547-01

חומר קריאה נוסף (א)

בחינה

ד"ר פלד-שפירא

סמסטר א'

_

-

מיומנות (ללא נוכחות)

חובה ללא ניקוד לכל המסלולים

 

בוגרי בתי ספר ערביים פטורים מהקורסים הבאים: שימושית א' (36-113-01), שימושית ב' (36-205-01)

 

סה"כ לשנה א':
מסלול מורחב- 12 נ"ז + 4 מיומנויות ללא נ"ז
 מסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה – 12 נ"ז + 4 מיומנויות ללא נ"ז

בוגרי בתי ספר ערביים במסלול מורחב – 12 נ"ז + 2 מיומנויות

בוגרי בתי ספר ערביים במסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה – 12 נ"ז + 2 מיומנויות

 

שנה ב' - קורסי חובה

מסלול מורחב- 8 נ"ז + 4 מיומנויות, מסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה- 8 נ"ז + 4 מיומנויות

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

שם המרצה שנתי / סמסטריאלי

ימים ושעות

שעות ונ"ז הערות

36-137-01

 

ערבית של אמצעי התקשורת ג'

תרגיל

ד"ר רון-גלבע

סמסטר א'

ב 14-12

2 ש"ס

0 נ"ז

מיומנות

חובה ללא ניקוד

לכלל התלמידים

36-138-01

 

ערבית של אמצעי התקשורת ד'

תרגיל

ד"ר רון-גלבע

סמסטר ב'

ב 14-12

2 ש"ס

0 נ"ז

מיומנות

חובה ללא ניקוד

לכלל התלמידים

36-203-01

 

תחביר ב'

הרצאה

ד"ר יוסף

סמסטר א'

ב 18-14

2 ש"ש

2 נ"ז

המשך חובה

לבוגרי תחביר א'

36-130-01

טקסטים היסטוריים ספרותיים קלאסיים

הרצאה

ד"ר יוסף

סמסטר ב'

ב 18-14

4 ש"ס

2 נ"ז

חובה לכל המסלולים

36-207-01

ערבית מדוברת ותרבות ערבית (למתקדמים)

תרגיל

מר מחפוד לוי

שנתי

ד 12-10

2 ש"ש

0 נ"ז

מיומנות

חובה ללא ניקוד. בוגרי בתי-ספר ערביים פטורים מקורס זה

36-168-01

קוראן ותפסיר א'

הרצאה

פרופ' הולצמן

שנתי

ד 14-12

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה

36-169-01

קוראן ותפסיר ב'

הרצאה

פרופ' הולצמן

שנתי

ד 14-12

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה

36-517-01

מבוא לערבית-יהודית

הרצאה

ד"ר נדלר-עקירב

סמסטר א'

ד 18-14

4 ש"ס

2 נ"ז

חובה

36-210-01

הבעה בכתב בערבית

תרגיל

ד"ר פלד-שפירא

שנתי

ד 20-18

2 ש"ש

2 נ"ז

חובה
בוגרי בתי-ספר ערביים פטורים מקורס זה

36-608-01

חומר קריאה נוסף (ב)

הרצאה

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר א'

-

-

מיומנות (ללא נוכחות)

חובה ללא ניקוד לכל המסלולים

 

בוגרי בתי ספר ערביים פטורים מהקורסים הבאים: ערבית מדוברת (36-207-01), הבעה בכתב (36-210-01)

שנה ב' - קורסי בחירה

 

מסלול מורחב – 2 עבודות פרו-סמינריון (משני תחומים שונים: קלאסי/מודרני) – 4 נ"ז

מסלול דו ראשי מובנה/לא מובנה – 1 עבודת פרו"ס – 2 נ"ז

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

שם המרצה שנתי / סמסטריאלי

ימים ושעות

שעות ונ"ז הערות

36-393-01

יחסי דת-מדינה בעולם המוסלמי בן-זמננו

פרו"ס

ד"ר לביא

סמסטר ב'

ב 12-8

4 ש"ס

2 נ"ז

מודרני

36-394-01

הרצאה

36-395-01

שדאד, שלמה ואלכסנדר – שליטי עולם בספרות הערבית של ימי הביניים

פרו"ס

ד"ר רון-גלבע

שנתי

ב 20-18

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

36-396-01

הרצאה

36-288-01

הטרנספורמציה בתוכנים ובסגנונות בספרות הערבית בישראל

פרו"ס

ד"ר בוארדי

 

שנתי

ד 10-8

2 ש"ש

2 נ"ז

מודרני

36-289-01

הרצאה

36-615-01

בין פרטי ללאומי בספרות הפלסטינית

פרו"ס

ד"ר גוטספלד

שנתי

א 18-16

2 ש"ש

2 נ"ז

מודרני

36-616-01

הרצאה

36-261-01

מעבדים לשליטים: הזהות של הממלוכים

פרו"ס

ד"ר יוסף

 

סמסטר ב'

ד 18-14

4 ש"ס

2 נ"ז

קלאסי

36-262-01

הרצאה

36-384

דיקטטורה בראי הרומן הערבי המודרני

הרצאה

ד"ר אלימלך

סמסטר ב'

א 12-10

2 ש"ס

1 נ"ז

 

 

 

 

סה"כ לשנה ב':
מסלול מורחב- 14 נ"ז + 4 מיומנויות ללא נ"ז
 מסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה – 12 נ"ז + 4 מיומנויות

בוגרי בתי ספר ערביים במסלול מורחב – 12 נ"ז + 3 מיומנויות

בוגרי בתי ספר ערביים במסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה – 12 נ"ז + 3 מיומנויות

 

 

 

כ

 

שנה ג

 

מסלול מורחב – 3 סמינריונים (מתחומים שונים: קלאסי/מודרני) = 6 נ"ז

מסלול דו ראשי מובנה/לא מובנה – 2 סמינריונים (מתחומים שונים: קלאסי/מודרני) = 4 נ"ז

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

שם המרצה שנתי / סמסטריאלי

ימים ושעות

שעות ונ"ז הערות

36-263-01

השירה הערבית

סמינריון

ד"ר בוארדי

שנתי

ד 14-12

 

4 ש"ש

2 נ"ז

 (חובה לכל המסלולים

כהרצאה או כסמינריון)

36-264-01

הרצאה

36-887-01

ספרות החדית' בעידן הדיגיטלי

סמינריון

פרופ' הולצמן

שנתי

א 18-16

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

 

36-8870-01

הרצאה

36-294-01

ניתוח תחבירי מסורתי

סמינריון

ד"ר כשר

שנתי

ד 20-18

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

 

36-295-01

הרצאה

36-292-01

ספרות המשלים הערבית הקלאסית (כַּלִילַה וַדִמְנַה, בִּלַוְהַר ובּוּדַ׳אסַף, ”איגרת בעלי החיים“ ואחרים)

סמינריון

ד"ר רון-גלבע

שנתי

ד 18-16

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

(נלמד באנגלית)

36-293-01

הרצאה

36-857-01

עיון בכתבי מחברים מתקופת הסולטאנות הממלוכית

סמינריון

ד"ר יוסף

סמסטר א'

א 16-12

4 ש"ס

2 נ"ז

קלאסי

 

36-858-01

הרצאה

36-323-01

הגלות בספרות הערבית המודרנית: בין התבוסה והחלום

סמינריון

ד"ר בוארדי

שנתי

ד 12-10

2 ש"ש

2 נ"ז

מודרני

36-324-01

הרצאה

36-962-01

סוגת "הסיפור הקצרצר" וביטוייה בספרות הערבית המודרנית

סמינריון

ד"ר גוטספלד

שנתי

ד 16-14

2 ש"ש

2 נ"ז

מודרני

36-963-01

הרצאה

36-397-01

פנים שונים למקרא – עיון בפרשנות המקרא בערבית היהודית בימי הביניים

סמינריון

ד"ר נדלר-עקירב

שנתי

ד 10-8

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

 

36-398-01

הרצאה

 

 מסלול מורחב- 14 נ"ז + 4 מיומנויות ללא נ"ז
 מסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה – 12 נ"ז + 4 מיומנויות

בוגרי בתי ספר ערביים במסלול מורחב – 12 נ"ז + 3 מיומנויות

בוגרי בתי ספר ערביים במסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה – 12 נ"ז + 3 מיומנויות

 

 

תארים מתקדמים

 

מסלול עם תיזה: 14 נ"ז

מסלול בלי תיזה: 24 נ"ז

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

שם המרצה שנתי / סמסטריאלי

ימים ושעות

שעות ונ"ז הערות

36-887-01

ספרות החדית' בעידן הדיגיטלי

סמינריון

פרופ' הולצמן

שנתי

א 18-16

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

 

36-8870-01

הרצאה

36-294-01

ניתוח תחבירי מסורתי

סמינריון

ד"ר כשר

שנתי

ד 20-18

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

 

36-295-01

הרצאה

36-292-01

ספרות המשלים הערבית הקלאסית (כַּלִילַה וַדִמְנַה, בִּלַוְהַר ובּוּדַ׳אסַף, ”איגרת בעלי החיים“ ואחרים)

סמינריון

ד"ר רון-גלבע

שנתי

ד 18-16

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

(נלמד באנגלית)

36-293-01

הרצאה

36-857-01

עיון בכתבי היסטוריונים מתקופת הסולטאנות הממלוכית

סמינריון

ד"ר יוסף

סמסטר א

א 16-12

4 ש"ס

2 נ"ז

קלאסי

 

36-858-01

הרצאה

36-323-01

הגלות בספרות הערבית המודרנית: בין התבוסה והחלום

סמינריון

ד"ר בוארדי

שנתי

ד 12-10

2 ש"ש

2 נ"ז

מודרני

36-324-01

הרצאה

36-962-01

סוגת "הסיפור הקצרצר" וביטוייה בספרות הערבית המודרנית

סמינריון

ד"ר גוטספלד

שנתי

ד 16-14

2 ש"ש

2 נ"ז

מודרני

36-963-01

הרצאה

36-742-01

עיונים בכתבי אלגזאלי

סמינריון

פרופ' אברהמוב

שנתי

ד 14-12

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

 

36-743-01

הרצאה

36-397-01

פנים שונים למקרא – עיון בפרשנות המקרא בערבית היהודית בימי הביניים

סמינריון

ד"ר נדלר-עקירב

שנתי

ד 10-8

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי/מודרני

 

36-398-01

הרצאה

 

 

תאריך עדכון אחרון : 26/07/2022