חופשה מינהלית מרוכזת באוניברסיטת בר-אילן

שלום רב,

בין התאריכים 14-19.8 לא יתקיים מענה במחלקה לערבית עקב חופשה מרוכזת מינהלית כלל אוניברסיטאית.

ניתן לשלוח מייל והוא יטופל מיד עם הגעתנו חזרה מהחופשה.

 

בברכה,

מזכירות המחלקה לערבית.

 

 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 08/08/2022