תוכנית הלימודים שנה"ל תשפ"ב

תוכנית הלימודים של המחלקה לערבית לשנה"ל תשפ"ב

ייתכנו שינויים במערכת

מכינות וקורסי שֵׁרות

 

מס' הקורס
שם הקורס
סוג הקורס
המרצה
שנתי / סמסטריאלי
ימים ושעות
נ"ז
הערות

36-0005-01

ערבית למתחילים

תרגיל

רועי שלומי

שנתי

ב 14 – 18

4

לשון עברית/שפה זרה

36-001-16

ערבית למתחילים

תרגיל

גב' שפירא

שנתי

ג 10 – 14

ה 14 – 16

-

מזה"ת

36-001-11

ערבית למתחילים

 

תרגיל

ד"ר שטרית-ששון

שנתי

ג 14 – 16  

ו 8 – 12

-

מזה"ת

יום ו' (זום)

36-001-18

ערבית למתחילים

תרגיל

ד"ר לביא

שנתי

ג 12 – 14

ה 14 – 18

-

מזה"ת

 

 

 

 

 

 

 

 

36-009-07

ערבית למתקדמים

תרגיל

ד"ר נדלר

שנתי

ב 14 – 16

ד 14 – 16

4

מזה"ת

36-009-09

ערבית למתקדמים

תרגיל

ד"ר שטרית-ששון

שנתי

ג' 12 – 14

ה' 12 – 14  

4

מזה"ת

36-009-08

ערבית למתקדמים

תרגיל

רועי שלומי

שנתי

ו' 8 – 12

4

מזה"ת

 

 

 

 

 

 

 

 

36-509-03

קריאת טקסטים היסטוריים קלאסיים

הרצאה

ד"ר רון-גלבוע

שנתי

ד' 12 – 14

2

מזה"ת מורחב

36-535-01

טקסטים מדיניים וחברתיים

הרצאה

ד"ר גוטספלד

שנתי

ד' 14 – 16  

2

מזה"ת מורחב

36-214-01

ערבית מדוברת

 

הרצאה

גב' שפירא

שנתי

ה' 16 – 18

2

מזה"ת מורחב

36-214-02

ערבית מדוברת

 

הרצאה

מר לוי

שנתי

ג' 20 – 22  

2

מזה"ת מורחב

 

 

קורסי קיץ

מס' הקורס
שם הקורס
סוג הקורס
המרצה
שנתי / סמסטריאלי
נ"ז

36-174-01

ערבית למתחילים-מכינה

הרצאה

ד"ר שטרית-ששון וד"ר נדלר-עקירב

קורס קיץ

6 נ"ז

36-175-01

ערבית למתקדמים-מכינה

הרצאה

ד"ר שטרית-ששון וד"ר נדלר-עקירב

קורס קיץ

4 נ"ז

36-219-20

ערבית מדוברת

הרצאה

גב' שפירא

קורס קיץ

2 נ"ז

36-006-20

שיג ושיח בערבית (מועדון דיבייט)

תרגיל

גב' אימאן אבו קישק

קורס קיץ

2 נ"ז

36-228-20

פמיניזם נשי בספרות הערבית המודרנית

הרצאה

ד"ר שטרית-ששון

קורס קיץ

1 נ"ז

36-155-20

עיונים בספרות הערבית המודרנית

מתוקשב

ד"ר שטרית-ששון

קורס קיץ

2 נ"ז

36-652-20

תקשורת פוליטית ורשתות חברתיות במזה"ת

מתוקשב

ד"ר לביא

קורס קיץ

2 נ"ז

36-258-20

המוזיקה הערבית האומנותית-ידע וחוויה

הרצאה

ד"ר כלף

קורס קיץ

2 נ"ז

36-230-20

הקולנוע המצרי-היבטים חברתיים ופוליטיים במצרים

הרצאה

ד"ר ליאור בן-דור

קורס קיץ

2 נ"ז

 

 

 

 

 

 

שנה א-קורסי חובה

מסלול מורחב: 46 נ"ז ; מסלול דו ראשי מובנה: 27 נ"ז ; מסלול דו ראשי לא מובנה: 29 נ"ז

 

מס' הקורס
שם הקורס
סוג הקורס
שם המרצה
שנתי / סמסטריאלי
ימים ושעות
שעות ונ"ז
הערות

36-135-01

 

ערבית של אמצעי התקשורת א'

תרגיל

 

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר א'

 ב' 10 – 12  

2 ש"ס

0 נ"ז

 

מיומנות

חובה ללא ניקוד

בוגרי בתי-ספר ערביים פטורים מקורס זה

36-136-01

ערבית של אמצעי התקשורת ב'

תרגיל

 

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר ב'

ב' 10 – 12  

2 ש"ס

0 נ"ז

 

מיומנות

חובה ללא ניקוד

בוגרי בתי-ספר ערביים פטורים מקורס זה

36-153-01

קריאת טקסטים מהספרות הערבית החדשה

הרצאה

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר א'

ב' 12 – 14

2 ש"ס

1 נ"ז

שני הקורסים הם חובה למסלול המורחב. במסלול הדו-ראשי יש לבחור באחד משני הקורסים הללו.

36-154-01

קריאה ביצירותיהם של סופרים מצריים מודרניים

הרצאה

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר ב'

ב' 12 – 14  

2 ש"ס

1 נ"ז

36-107-01

יסודות הדקדוק א'

הרצאה

ד"ר כשר

סמסטר א'

ב' 14 – 16  

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה לתלמידי כל המסלולים

 (ציון מעבר 70)

 

36-108-01

דקדוק ערבי

הרצאה

ד"ר כשר

סמסטר ב'

ב' 14 – 16  

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה לתלמידי כל המסלולים

 (ציון מעבר 70)

 

36-202-01

תחביר א'

 

הרצאה

ד"ר כשר

שנתי

ב' 16 – 18

2 ש"ש

2 נ"ז

חובה

(ציון מעבר 75)

תרגול יתקיים ביום בשעה

36-118-01

מבוא לדת האסלאם-מושגי יסוד

הרצאה

פרופ' הולצמן

סמסטר א'

ב' 18 – 20

2 ש"ס

1 נ"ז

היברידי

36-119-01

מבוא לדת האסלאם-סוגיות מתקדמות

הרצאה

פרופ' הולצמן

סמסטר ב'

ב' 18 – 20

2 ש"ס

1 נ"ז

היברידי

36-132-01

מבוא ביבליוגרפי

ללימודים ערביים

הרצאה

ד"ר פלד-שפירא

סמסטר א'

ו' 8 – 10

2 ש"ס

1 נ"ז

נלמד בזום

36-134-01

הדרכה בכתיבה אקדמית

הרצאה

 

ד"ר פלד-שפירא

סמסטר ב'

ו' 8 – 10

2 ש"ס

1 נ"ז

 

נלמד בזום. המשך חובה ל"מבוא ביב' ללימודים ערביים"

36-123-01

 

פרוזה קלאסית קלה

הרצאה

ד"ר כשר

שנתי

ו' 10 – 12

2 ש"ש

0 נ"ז

נלמד בזום.

מיומנות

חובה ללא ניקוד

36-231-01

פרקים בתולדות הספרות הערבית הקלאסית

הרצאה

 

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר א'

מתוקשב מלא

2 ש"ס

1 נ"ז

מתוקשב מלא. יתקיימו שני מפגשים בסמסטר

36-233-01

פרקים בתולדות הספרות הערבית המודרנית

הרצאה

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר ב'

מתוקשב מלא

2 ש"ס

1 נ"ז

מתוקשב מלא. יתקיימו שני מפגשים בסמסטר

36-547-01

חומר קריאה נוסף (א)

בחינה

ד"ר פלד-שפירא

סמסטר א'

_

-

מיומנות (ללא נוכחות)

חובה ללא ניקוד לכל המסלולים

 

בוגרי בתי ספר ערביים פטורים מהקורסים הבאים: ערבית של אמצעי התקשורת א' (36-135-01), ערבית של אמצעי התקשורת ב' (36-136-01)

 

סה"כ לשנה א':
מסלול מורחב- 12 נ"ז + 4 מיומנויות ללא נ"ז
 מסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה – 12 נ"ז + 4 מיומנויות ללא נ"ז

בוגרי בתי ספר ערביים במסלול מורחב – 12 נ"ז + 2 מיומנויות

בוגרי בתי ספר ערביים במסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה – 12 נ"ז + 2 מיומנויות

 

 

שנה ב' - קורסי חובה

מסלול מורחב- 8 נ"ז + 4 מיומנויות, מסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה- 8 נ"ז + 4 מיומנויות

 

מס' הקורס
שם הקורס
סוג הקורס
שם המרצה
שנתי / סמסטריאלי
ימים ושעות
שעות ונ"ז
הערות

36-517-01

מבוא לערבית-יהודית

הרצאה

ד"ר נדלר-עקירב

שנתי

ב' 10 – 12

4 ש"ס

2 נ"ז

חובה

36-137-01

 

ערבית של אמצעי התקשורת ג'

תרגיל

ד"ר רון-גלבע

סמסטר א'

ב' 12 – 14

2 ש"ס

0 נ"ז

מיומנות

חובה ללא ניקוד

לכלל התלמידים

36-138-01

 

ערבית של אמצעי התקשורת ד'

תרגיל

ד"ר רון-גלבע

סמסטר ב'

ב' 12 – 14

2 ש"ס

0 נ"ז

מיומנות

חובה ללא ניקוד

לכלל התלמידים

36-130-01

טקסטים היסטוריים ספרותיים קלאסיים

הרצאה

ד"ר יוסף

שנתי

ב' 14 – 16  

4 ש"ס

2 נ"ז

 

36-203-01

 

תחביר ב'

הרצאה

ד"ר יוסף

שנתי

ב' 16 – 18

2 ש"ש

2 נ"ז

המשך חובה

לבוגרי תחביר א'

36-210-01

הבעה בכתב בערבית

תרגיל

ד"ר פלד-שפירא

שנתי

ב' 18 – 20

4 ש"ס

2 נ"ז

חובה
בוגרי בתי ספר ערביים פטורים מקורס זה

36-168-01

קוראן ותפסיר א'

הרצאה

פרופ' הולצמן

שנתי

ג' 12 – 14  

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה

36-169-01

קוראן ותפסיר ב'

הרצאה

פרופ' הולצמן

שנתי

ג' 12 – 14  

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה

36-207-01

ערבית מדוברת ותרבות ערבית (למתקדמים)

תרגיל

מר לוי

שנתי

ג' 18 – 20

2 ש"ש

0 נ"ז

מיומנות

חובה ללא ניקוד. בוגרי בתי-ספר ערביים פטורים מקורס זה

36-608-01

חומר קריאה נוסף (ב)

הרצאה

ד"ר שטרית -ששון

סמסטר א'

-

-

מיומנות (ללא נוכחות)

חובה ללא ניקוד לכל המסלולים

 

בוגרי בתי ספר ערביים פטורים מהקורסים הבאים: ערבית מדוברת (36-207-01), הבעה בכתב (36-210-01)

שנה ב' - קורסי בחירה

 

מסלול מורחב – 2 עבודות פרו-סמינריון (משני תחומים שונים: קלאסי/מודרני) – 4 נ"ז

מסלול דו ראשי מובנה/לא מובנה – 1 עבודת פרו"ס – 2 נ"ז

 

מס' הקורס
שם הקורס
סוג הקורס
שם המרצה
שנתי / סמסטריאלי
ימים ושעות
שעות ונ"ז
הערות

36-363-01

המקורות לחקר האסלאם הקדום

פרו"ס

ד"ר יוסף

סמסטר א'

ו' 12-18

4 ש"ס

2 נ"ז

קלאסי.

נלמד בזום

36-364-01

הרצאה

36-176-01

תקשורת פוליטית

פרו"ס

ד"ר לביא

 

סמסטר א'

 

ג' 14 – 18

4 ש"ס

2 נ"ז

מודרני

36-177-01

הרצאה

36-265-01

התפתחות הספרות הערבית בישראל

פרו"ס

ד"ר בוארדי

שנתי

ג' 10 - 12

2 ש"ש

2 נ"ז

מודרני

36-266-01

הרצאה

36-178-01

כוכבים ונהרות, דרכים וממלכות: קוסמוגרפיה וגיאוגרפיה בימי הביניים

פרו"ס

ד"ר רון-גלבוע

 

שנתי

ד' 14 – 16

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

 

36-179-01

הרצאה

36-519-01

קריאה מגדרית ביצירותיהן של סופרות וסופרים ערביים

פרו"ס

ד"ר גוטספלד

 

שנתי

 

ד' 16 – 18

2 ש"ש

2 נ"ז

מודרני

36-520-01

הרצאה

36-5555-01

על האסלאם

הרצאה

פרופ' הולצמן

סמסטר ב'

ג' 16 – 18

2 ש"ס

1 נ"ז

קורס שפתוח גם לכלל תלמידי האוניברסיטה

 

 

סה"כ לשנה ב':
מסלול מורחב- 14 נ"ז + 4 מיומנויות ללא נ"ז
 מסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה – 12 נ"ז + 4 מיומנויות ללא נ"ז

בוגרי בתי ספר ערביים במסלול מורחב – 12 נ"ז + 3 מיומנויות ללא נ"ז

בוגרי בתי ספר ערביים במסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה – 10 נ"ז + 3 מיומנויות

שנה ג

 

מסלול מורחב – 3 סמינריונים (מתחומים שונים: קלאסי/מודרני) = 6 נ"ז

מסלול דו ראשי מובנה/לא מובנה – 2 סמינריונים (מתחומים שונים: קלאסי/מודרני) = 4 נ"ז

 

מס' הקורס
שם הקורס
סוג הקורס
שם המרצה
שנתי / סמסטריאלי
ימים ושעות
שעות ונ"ז
הערות

36-263-01

השירה הערבית

סמינריון

ד"ר בוארדי                   

שנתי

 

ג' 12 – 14   

 

2 ש"ש

2 נ"ז

 (חובה. ניתן לקחתו

כהרצאה או כסמינריון)

36-264-01

הרצאה

36-377-01

עיונים בכתביו של אבן תימיה

סמינריון

פרופ' הולצמן

שנתי

א' 18 – 20

4 ש"ס

2 נ"ז

קלאסי.

נלמד בזום

36-378-01

הרצאה

36-381-01

ספרות קלאסית יפה: קריאה בכתאב אלחיואן לאלג׳אחט׳

סמינריון

ד"ר רון-גלבוע

שנתי

ו' 12 – 14

4 ש"ס

2 נ"ז

קלאסי.

נלמד בזום

36-382-01

הרצאה

36-7040-01

עיוני לשון בטקסטים בערבית-יהודית למתקדמים

סמינריון

פרופ' דויד דורון

שנתי

ב' 16 – 18

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

 

36-704-01

הרצאה

36-379-01

סיפורת נשים פלסטינית

סמינריון

ד"ר גוטספלד

שנתי

א' 16 – 18  

2 ש"ש

2 נ"ז

מודרני.

נלמד בזום

36-380-01

הרצאה

36-984-01

עיונים ביצירתו של הרב סעדיה גאון

סמינריון

פרופ' שלוסברג

שנתי

ד' 10 – 12

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

 

36-985-01

הרצאה

36-261-01

מעבדים לשליטים: הזהות של הממלוכים

סמינריון

ד"ר יוסף

שנתי

ד' 12 – 14

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

36-262-01

הרצאה

36-659-01

סוגיות נבחרות בתיאוריה הדקדוקית הערבית

סמינריון

ד"ר כשר

שנתי

ד' 14 – 16

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

36-660-01

הרצאה

36-927-01

עיון בכתבי מחיי אלדין אבן אלערבי

סמינריון

פרופ' אברהמוב

שנתי

ד' 16 – 18

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

 

36-928-01

הרצאה

36-385-01

הזהות ההיברידית בספרות הערבית החדשה בעידן הפוסטקולוניאלי

סמינריון

ד"ר בוארדי

סמסטר א'

ו' 8 – 12  

4 ש"ס

2 נ"ז

מודרני.

נלמד בזום

 

36-386-01

הרצאה

36-383-01

דיקטטורה בראי הרומן הערבי המודרני

סמינריון

ד"ר אלימלך

סמסטר ב'

ו' 8 – 12  

4 ש"ס

2 נ"ז

מודרני.

נלמד בזום

36-384-01

הרצאה

36-5555-01

על האסלאם

הרצאה

פרופ' הולצמן

סמסטר ב'

ג' 16 – 18   

2 ש"ס

1 נ"ז

קורס שפתוח גם לכלל תלמידי האוניברסיטה

 

 

תרגולים לתואר ראשון

 

 

תרגול דקדוק:  טרם נקבע

תרגול תחביר א': טרם נקבע

תרגול תחביר ב': טרם נקבע

 

תארים מתקדמים

 

מסלול עם תיזה: 14 נ"ז

מסלול בלי תיזה: 24 נ"ז

 

מס' הקורס
שם הקורס
סוג הקורס
שם המרצה
שנתי / סמסטריאלי
ימים ושעות
שעות ונ"ז
הערות

36-377-01

עיונים בכתביו של אבן תימיה

סמינריון

פרופ' הולצמן

שנתי

א' 18 – 20

4 ש"ס

2 נ"ז

קלאסי.

נלמד בזום

 

36-378-01

הרצאה

36-381-01

ספרות קלאסית יפה: קריאה בכתאב אלחיואן לאלג׳אחט׳

סמינריון

ד"ר רון-גלבוע

סמסטר ב'

ו' 12 – 14

4 ש"ס

2 נ"ז

קלאסי.

נלמד בזום

36-382-01

הרצאה

36-7040-01

עיוני לשון בטקסטים בערבית-יהודית למתקדמים

סמינריון

פרופ' דויד דורון

שנתי

ב' 16 – 18

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

 

36-704-01

הרצאה

36-379-01

סיפורת נשים פלסטינית

סמינריון

ד"ר גוטספלד

שנתי

א' 16 – 18  

2 ש"ש

2 נ"ז

מודרני.

נלמד בזום

 

36-380-01

הרצאה

36-984-01

עיונים ביצירתו של הרב סעדיה גאון

סמינריון

פרופ' שלוסברג

שנתי

ד' 10 – 12

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

 

36-985-01

הרצאה

36-261-01

מעבדים לשליטים: הזהות של הממלוכים

סמינריון

ד"ר יוסף

שנתי

ד' 12 – 14

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

36-262-01

הרצאה

36-659-01

סוגיות נבחרות בתיאוריה הדקדוקית הערבית

סמינריון

ד"ר כשר

שנתי

ד' 14 – 16

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

36-660-01

הרצאה

36-927-01

עיון בכתבי מחיי אלדין אבן אלערבי

סמינריון

פרופ' אברהמוב

שנתי

ד' 16 – 18

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

 

36-928-01

הרצאה

36-385-01

הזהות ההיברידית בספרות הערבית החדשה בעידן הפוסטקולוניאלי

סמינריון

ד"ר בוארדי

סמסטר א'

ו' 8 – 12  

4 ש"ס

2 נ"ז

נלמד בזום

מודרני

36-386-01

הרצאה

36-383-01

דיקטטורה בראי הרומן הערבי המודרני

סמינריון

ד"ר אלימלך

סמסטר ב'

ו' 8 – 12  

4 ש"ס

2 נ"ז

נלמד בזום

מודרני

36-384-01

הרצאה

36-5555-01

על האסלאם

הרצאה

פרופ' הולצמן

סמסטר ב'

ג' 16 – 18   

2 ש"ס

1 נ"ז

קורס שפתוח גם לכלל תלמידי האוניברסיטה