תכנית הלימודים תשפ"א

מכינות וקורסי שֵׁרות

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

המרצה שנתי / סמסטריאלי

ימים ושעות

נ"ז הערות

36-001-11

ערבית למתחילים

תרגיל

ד"ר נדלר-עקירב

שנתי

ג 10 – 14

ה 14 – 16

-

לשון עברית מורחב+שפה זרה

36-001-16

ערבית למתחילים

תרגיל

ד"ר שטרית-ששון

שנתי

ג 10 – 14

ו 8 – 10

-

מזה"ת

36-001-18

ערבית למתחילים

תרגיל

ד"ר לביא

שנתי

 

ג 12 – 14

ה 14 – 18

-

מזה"ת

 

 

 

 

 

 

 

 

36-009-07

ערבית למתקדמים

תרגיל

ד"ר שטרית-ששון

שנתי

ב 14 – 16

ד 14 – 16

4

מזה"ת

36-009-09

ערבית למתקדמים

תרגיל

ד"ר שטרית-ששון

שנתי

ו' 10 – 14

4

מזה"ת

 

 

 

 

 

 

 

 

36-509-03

קריאת טקסטים היסטוריים קלאסיים

הרצאה

ד"ר יוסף

שנתי

ד' 14 – 16

2

מזה"ת מורחב

36-535-01

טקסטים מדיניים וחברתיים

הרצאה

ד"ר גוטספלד

שנתי

ד' 12 - 14

2

מזה"ת מורחב

36-214-01

ערבית מדוברת ותרבות ערבית (למתחילים)

הרצאה

מר לוי

שנתי

ג' 18 – 20

2

מזה"ת מורחב

36-5555-01

קוראים, חושבים, כותבים: על האסלאם

הרצאה

פרופ' הולצמן

סמסטר ב'

ב' 16-18

1

קורס כללי לתלמידי האוניברסיטה

 

 

קורסי קיץ

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

המרצה שנתי / סמסטריאלי

שעות

נ"ז

36-217-20

ערבית מדוברת

הרצאה

גב' שפירא

קורס קיץ

16 – 20

2 נ"ז

36-006-20

שיג ושיח בערבית

(מועדון דיבייט)

תרגיל

גב' אימאן אבו קישק

קורס קיץ

9 – 13  

2 נ"ז

36-228-20

פמיניזם נשי בספרות הערבית המודרנית

הרצאה

ד"ר שטרית-ששון

קורס קיץ

16-20  

1נ"ז

36-155-20

עיונים בספרות הערבית המודרנית

מתוקשב

ד"ר שטרית-ששון

קורס קיץ

 

2 נ"ז

36-652-20

תקשורת פוליטית ורשתות חברתיות במזה"ת

מתוקשב

ד"ר לביא

קורס קיץ

 

2 נ"ז

36-258-20

המוזיקה הערבית האומנותית-ידע וחוויה

הרצאה

ד"ר כלף

קורס קיץ

13 – 17

2 נ"ז

 

 

 

שנה א-קורסי חובה

מסלול מורחב: 46 נ"ז ; מסלול דו ראשי מובנה: 27 נ"ז ; מסלול דו ראשי לא מובנה: 29 נ"ז

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

שם המרצה שנתי / סמסטריאלי

ימים ושעות

שעות ונ"ז הערות

36-107-01

יסודות הדקדוק א'

הרצאה

ד"ר כשר

סמסטר א'

ב' 12 – 14   

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה לתלמידי כל המסלולים

 (ציון מעבר 70)

 

36-108-01

דקדוק ערבי

הרצאה

ד"ר כשר

סמסטר ב'

ב'  16 – 18

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה לתלמידי כל המסלולים

 (ציון מעבר 70)

 

36-135-01

 

ערבית של אמצעי התקשורת א'

תרגיל

 

ד"ר קידר

סמסטר א'

 ב' –14 – 16  

2 ש"ס

0 נ"ז

 

מיומנות

חובה ללא ניקוד

בוגרי בתי-ספר ערביים פטורים מקורס זה

36-136-01

ערבית של אמצעי התקשורת ב'

תרגיל

 

מר רוטנשטרייך

סמסטר ב'

ב' 14 – 16

2 ש"ס

0 נ"ז

 

מיומנות

חובה ללא ניקוד

בוגרי בתי-ספר ערביים פטורים מקורס זה

36-123-01

 

פרוזה קלאסית קלה

הרצאה

ד"ר כשר

שנתי

א' 16 - 18

2 ש"ש

0 נ"ז

מיומנות

חובה ללא ניקוד

36-132-01

מבוא ביבליוגרפי

ללימודים ערביים

הרצאה

ד"ר פלד-שפירא

סמסטר א'

א' 18 – 20  

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה

36-134-01

הדרכה בכתיבה אקדמית

הרצאה

 

ד"ר פלד-שפירא

סמסטר ב'

א' 18 – 20  

2 ש"ס

1 נ"ז

 

המשך חובה ל"מבוא ביב' ללימודים ערביים"

36-153-01

קריאת טקסטים מהספרות הערבית החדשה

הרצאה

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר א'

ב' 16 - 18

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה למסלול המורחב. במסלול הדו-ראשי יש לבחור או בקורס זה או בקורס " קריאה ביצירותיהם של סופרים מצריים מודרניים".

36-154-01

קריאה ביצירותיהם של סופרים מצריים מודרניים

הרצאה

מר רוטנשטרייך

סמסטר ב'

ב' 12 – 14

2 ש"ס

1 נ"ז

המשך חובה

ל"קריאת טקסטים מהספרות הערבית החדשה"

36-231-01

פרקים בתולדות הספרות הערבית הקלאסית

הרצאה

ד"ר אלימלך

סמסטר א'

ב' 8 – 10

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה למורחב

36-232-01

בחינה

0 נ"ז

ללא נוכחות

חובה לדו-ראשי מובנה ולא מובנה

36-233-01

פרקים בתולדות הספרות הערבית המודרנית

הרצאה

ד"ר אלימלך

סמסטר ב'

ב' 8 – 10

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה למורחב

36-234-01

בחינה

  0 נ"ז

ללא נוכחות

חובה לדו-ראשי מובנה ולא מובנה

36-202-01

תחביר א'

 

הרצאה

פרופ' שלוסברג

שנתי

ב' 10 – 12

2 ש"ש

2 נ"ז

חובה

(ציון מעבר 75)

תרגול יתקיים ביום ג' בשעה 10:00

36-118-01

מבוא לדת האסלאם-מושגי יסוד

הרצאה

פרופ' הולצמן

סמסטר א'

ב' 18 - 20

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה. מתוקשב מלא. שתי פגישות פרונטליות בכל סמסטר

36-119-01

מבוא לדת האסלאם-סוגיות מתקדמות

הרצאה

פרופ' הולצמן

סמסטר ב'

ב' 18 – 20  

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה. מתוקשב מלא. שתי פגישות פרונטליות בכל סמסטר

36-547-01

חומר קריאה נוסף (א)

בחינה

ד"ר פלד-שפירא

סמסטר א'

_

-

מיומנות (ללא נוכחות)

חובה ללא ניקוד לכל המסלולים

 

בוגרי בתי ספר ערביים פטורים מהקורסים הבאים: שימושית א' (36-113-01), שימושית ב' (36-205-01)

 

סה"כ לשנה א':
מסלול מורחב- 12 נ"ז + 4 מיומנויות ללא נ"ז
 מסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה – 9 נ"ז + 4 מיומנויות ללא נ"ז

בוגרי בתי ספר ערביים במסלול מורחב – 12 נ"ז + 2 מיומנויות

בוגרי בתי ספר ערביים במסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה – 9 נ"ז + 2 מיומנויות

 

 

שנה ב' - קורסי חובה

מסלול מורחב- 8 נ"ז + 4 מיומנויות, מסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה- 8 נ"ז + 4 מיומנויות

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

שם המרצה שנתי / סמסטריאלי

ימים ושעות

שעות ונ"ז הערות

36-203-01

 

תחביר ב'

הרצאה

ד"ר כשר

שנתי

ב' 14 – 16

2 ש"ש

2 נ"ז

המשך חובה

לבוגרי תחביר א'

(ציון מעבר 75)

36-137-01

 

ערבית של אמצעי התקשורת ג'

תרגיל

ד"ר קידר

סמסטר א'

ב' 16 – 18

2 ש"ס

0 נ"ז

מיומנות

חובה ללא ניקוד

לכלל התלמידים

36-138-01

 

ערבית של אמצעי התקשורת ד'

תרגיל

ד"ר שטרית-ששון

סמסטר ב'

ב' 16 – 18

2 ש"ס

0 נ"ז

מיומנות

חובה ללא ניקוד

לכלל התלמידים

36-207-01

ערבית מדוברת (למתקדמים)

תרגיל

מר לוי

שנתי

ג' 16 – 18

2 ש"ש

0 נ"ז

מיומנות

חובה ללא ניקוד. בוגרי בתי-ספר ערביים פטורים מקורס זה

36-210-01

הבעה בכתב בערבית

תרגיל

ד"ר פלד-שפירא

שנתי

ב' 18 – 20  

4 ש"ס

2 נ"ז

חובה
בוגרי בתי ספר ערביים שיבחרו בקורס זה- הוא ייחשב ככללי בלבד

36-168-01

קוראן ותפסיר א'

הרצאה

פרופ' הולצמן

שנתי

ג' 12 – 14  

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה

36-169-01

קוראן ותפסיר ב'

הרצאה

פרופ' הולצמן

שנתי

ג' 12 - 14

2 ש"ס

1 נ"ז

חובה

36-517-01

מבוא לערבית-יהודית

הרצאה

ד"ר נדלר-עקירב

שנתי

ג' 14 – 16  

4 ש"ס

2 נ"ז

חובה

36-130-01

טקסטים היסטוריים ספרותיים קלאסיים

הרצאה

ד"ר יוסף

סמסטר ב'

ב' 10 – 14  

4 ש"ס

2 נ"ז

חובה לכל המסלולים

36-608-01

חומר קריאה נוסף (ב)

הרצאה

ד"ר נדלר-עקירב

סמסטר א'

-

-

מיומנות (ללא נוכחות)

חובה ללא ניקוד לכל המסלולים

 

בוגרי בתי ספר ערביים פטורים מהקורסים הבאים: ערבית מדוברת (36-207-01), הבעה בכתב (36-210-01)

 

שנה ב' - קורסי בחירה

 

מסלול מורחב – 2 עבודות פרו-סמינריון (משני תחומים שונים: קלאסי/מודרני) – 4 נ"ז

מסלול דו ראשי מובנה/לא מובנה – 1 עבודת פרו"ס – 2 נ"ז

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

שם המרצה שנתי / סמסטריאלי

ימים ושעות

שעות ונ"ז הערות

36-265-01

התפתחות הספרות הערבית בישראל

פרו"ס

 

 

ד"ר בוארדי

 

 

סמסטר א'

 

 

ד' 10 – 14  

 

4 ש"ס

2 נ"ז

 

36-266-01

הרצאה

36-816-01

סוגיות חברה ותקשורת בעולם הערבי

הרצאה

ד"ר קידר

סמסטר א'

ד 16 – 20

4 ש"ס

2 נ"ז

הקורס יועבר בשפה האנגלית

36-363-01

המקורות לחקר האסלאם הקדום

פרו"ס

 

ד"ר יוסף

 

סמסטר ב'

 

ד' 10 – 14  

4 ש"ס

2 נ"ז

מי שלקח את "עלייתה ונפילתה.." אינו יכול לקחת קורס זה

36-364-01

הרצאה

36-671-01

תמורות ושינויים בספרות הפלסטינית

פרו"ס

ד"ר גוטספלד

 

שנתי

 

ד' 16 – 18

4 ש"ס

2 נ"ז

 

36-672-01

הרצאה

 

 

 

סה"כ לשנה ב':
מסלול מורחב- 14 נ"ז + 4 מיומנויות ללא נ"ז
 מסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה – 12 נ"ז + 4 מיומנויות

בוגרי בתי ספר ערביים במסלול מורחב – 12 נ"ז + 3 מיומנויות

בוגרי בתי ספר ערביים במסלול דו ראשי מובנה / לא מובנה – 10 נ"ז + 3 מיומנויות

 

 

שנה ג

 

מסלול מורחב – 3 סמינריונים (מתחומים שונים: קלאסי/מודרני) = 6 נ"ז

מסלול דו ראשי מובנה/לא מובנה – 2 סמינריונים (מתחומים שונים: קלאסי/מודרני) = 4 נ"ז

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

שם המרצה שנתי / סמסטריאלי

ימים ושעות

שעות ונ"ז הערות

36-263-01

השירה הערבית

סמינריון

ד"ר בוארדי                  

 

סמסטר ב'

 

ד' 10 – 14

 

2 ש"ש

2 נ"ז

 (חובה לכל המסלולים

כהרצאה או כסמינריון)

36-264-01

הרצאה

 

36-604

הלשון הערבית-היהודית בסיפורת, בהלכה, בתרגומי המקרא ובפרשנות

 

סמינריון

 

פרופ' דורון

 

שנתי

 

ד' 14 – 16

 

2 ש"ש

2 נ"ז

 

קלאסי

36-605

הרצאה

36-273-01

עיון בכתבי האחים המוסלמים

סמינריון

ד"ר לביא

סמסטר ב'

א' 16 – 20  

2 ש"ש

2 נ"ז

מודרני

36-274-01

הרצאה

36-895-01

ספר איוב בפרשנות המקרא הערבית-היהודית

סמינריון

פרופ' שלוסברג

 

שנתי

 

ד' 10 – 12

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

36-896-01

הרצאה

36-237-01

עיקרי האמונה באסלאם

סמינריון

פרופ' הולצמן

סמסטר א'

א' 16 - 20

4 ש"ס

2 נ"ז

קלאסי

(הקורס יועבר בשפה האנגלית)

36-238-01

הרצאה

36-968-01

היסטוריוגרפיה ממלוכית

סמינריון

ד"ר יוסף

סמסטר ב'

א' 10 – 14

4 ש"ס

2 נ"ז

קלאסי

36-969-01

הרצאה

36-815-01

סוגיות חברה ותקשורת בעולם הערבי

סמינריון

ד"ר קידר

סמסטר א'

ד' 16 – 20

4 ש"ס

2 נ"ז

מודרני

(הקורס יועבר בשפה האנגלית)

36-816-01

הרצאה

36-271-01

ערבית למתחילים בימי הביניים

סמינריון

ד"ר כשר

שנתי

ד' 12 – 14 

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

36-272-01

הרצאה

36-269-01

סיפורת הנשים העכשווית בעולם הערבי

סמינריון

ד"ר גוטספלד

שנתי

ד' 18 – 20 

4 ש"ס

2 נ"ז

מודרני

 

36-270-01

הרצאה

 

 

תרגולים לתואר ראשון

 

 

תרגול דקדוק:  יום א' 14-16 (שנתי)

תרגול תחביר א': יום ב' 18-20 (סמסטר א'), יום א' 12-14 (סמסטר ב')

תרגול תחביר ב': יום ג' 18-20 (שנתי)

 

תארים מתקדמים

 

מסלול עם תיזה: 14 נ"ז

מסלול בלי תיזה: 24 נ"ז

 

מס' הקורס

שם הקורס

סוג הקורס

שם המרצה שנתי / סמסטריאלי

ימים ושעות

שעות ונ"ז הערות

36-895-01

ספר איוב בפרשנות המקרא הערבית-היהודית

סמינריון

פרופ' שלוסברג

 

שנתי

 

ד' 10 – 12

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

36-896-01

הרצאה

36-267-01

השירה הערבית בעקבות האביב הערבי

סמינריון

ד"ר בוארדי

סמסטר א'

 

א' 10 – 14

4 ש"ס

2 נ"ז

מודרני

(הקורס יועבר בשפה הערבית)

36-268-01

הרצאה

36-237-01

עיקרי האמונה באסלאם

סמינריון

פרופ' הולצמן

סמסטר א'

א' 16 – 20

4 ש"ס

2 נ"ז

קלאסי

(הקורס יועבר בשפה האנגלית)

36-238-01

הרצאה

36-928-01

עיון בכתבי מחיי אלדין אבן אלערבי

סמינריון

פרופ' אברהמוב

שנתי

ד' 16 – 18

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

 

36-927-01

הרצאה

36-271-01

ערבית למתחילים בימי הביניים

סמינריון

ד"ר כשר

שנתי

ד' 12 – 14  

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

36-272-01

הרצאה

36-987-01

סיפורת הנשים העכשווית בעולם הערבי

סמינריון

ד"ר גוטספלד

שנתי

ד' 18 – 20

4 ש"ס

2 נ"ז

מודרני

 

36-987-01

הרצאה

36-604-01

הלשון הערבית-היהודית בסיפורת, בהלכה, בתרגומי המקרא ובפרשנות

סמינריון

פרופ' דורון

שנתי

ד' –14 – 16

 

2 ש"ש

2 נ"ז

קלאסי

36-605-01

הרצאה

36-273-01

עיון בכתבי האחים המוסלמים

סמינריון

ד"ר לביא

סמסטר ב'

א' 16 – 20  

2 ש"ש

2 נ"ז

מודרני

36-274-01

הרצאה

36-968-01

היסטוריוגרפיה ממלוכית

סמינריון

ד"ר יוסף

סמסטר ב'

א' 10 - 14

4 ש"ס

2 נ"ז

קלאסי

36-969-01

הרצאה

36-560-01

36-551-01

36-804-01

קולוקויום

(סמינר מחלקתי)

 

הרצאה

 

 

שנתי

 

 

 

 

 

נוכחות חובה בכל המפגשים

 

36-800-01

עבודה שוות ערך

 

 

 

 

 

 

36-999-01

עבודת דוקטור

 

 

 

 

 

 

36-3000-01

ציון תזה לתואר שני (תלמידי תש"פ ומעלה)

 

 

 

 

 

 

36-762-01

ציון תזה לתואר שני (לפני תש"פ)