קול קורא לסדנה עבור תלמידי מחקר בערבית ובמזרח תיכון