גיליון 1 (קיץ תשע"ט)

לעיונכם, הניוזלטר הראשון של המחלקה לערבית, המרכז את פעילויות המחלקה בשנה החולפת