סמינר מחלקתי- ד"ר משה קהן- מערכת הפועל העברי בימי הביניים לאור מערכת הפועל הערבי - בין יהודה חיוג' לאברהם אבן עזרא