הכינוס הבינלאומי הי"ח של החברה לחקר התרבות הערבית היהודית