"משאת בנימין" - עיונים בתיאולוגיה המוסלמית של ימי הביניים