סמינר המחלקה מארח דו שיח בין פרופ' עריידי לד"ר עמיר