צוות המחקר של פרוייקט GIF השתתף בסדנת קיץ בינלאומית בירושלים