דקאן הפקולטה למדעי הרוח

פרופ' אליעזר שלוסברג

טלפון
דוא"ל
Eliezer.Schlossberg@biu.ac.il
משרד
בנין 1004 חדר 312
שעות קבלה
יום ראשון 11:30 - 12:00; יום שלישי 11- 12; יום רביעי 11:30 - 12:00. יש לתאם מראש.
  קורות חיים

  נולד בתל-אביב בשנת תשט"ז (1956).

  למד בבית-הספר היסודי "בר-אילן" בת"א, ואח"כ בתיכון עירוני ב-ג "צייטלין" בת"א, שם סיים את לימודיו במגמה המזרחנית בראשותו של המורה הנערץ דב עירון ע"ה.

  לאחר שירות צבאי (כולל שנת קבע) בחיל המודיעין החל את לימודיו  האקדמיים באוניברסיטת בר-אילן, במחלקות לערבית (ראשי) ולשון עברית (משני). במקביל למד במשך ארבע שנים ב"המכון הגבוה לתורה" באוניברסיטה.

  אח"כ המשיך ללמוד במסגרת המסלול הישיר לתואר שלישי במחלקה לערבית. את עבודת הדוקטור כתב על הנושא: "תפיסות ושיטות בפירושו של רב סעדיה גאון על ספר דניאל", בהנחיית פרופ' אוריאל סימון וד"ר חגי בן-שמאי.

  - מלמד במחלקה לערבית באוניברסיטת בר-אילן מאוקטובר 1981 ועד היום.

  - כיהן כראש המחלקה לערבית במשך 10 שנים  (2007-1999; 2012-2010)

  - בין השנים 2012 - 2016 שימש סגן דיקן בית-הספר ללימודים מתקדמים.

  - בשנים תשע"ג-תשע"ד שימש נציג הפרופסורים החברים במועצה האקדמית העליונה של האוניברסיטה.

  - משנת 1994 מלמד גם בחוג למחשבת ישראל במכללת "אורות ישראל" באלקנה. חבר במועצה האקדמית של המכללה החל משנת תש"ע.

  - בין השנים 2000-1991 לימד גם בחוג לערבית במכללת "בית ברל".

  - החל משנת תשע"ד יו"ר ועדת מקצוע הוראת ערבית ואסלאם במשרד החינוך.

  - החל מה - 1 בינו' 2017 מכהן כדקן הפקולטה למדעי הרוח.

   

  מחקר

  1. פרשנות המקרא בלשון הערבית-היהודית,  ובאופן מיוחד תרגומו ופירושו של רב סעדיה גאון  למקרא. שוקד על הכנת מהדורה ביקורתית של התרגום לתורה בליווי הערות וחילופי גרסאות מכתבי-יד ודפוסים, ובכלל זה מאות רבות של קטעי גניזה.

  כמו כן עוסק בחקר פרשנות המקרא הקראית, ובמרכזה פירושיו של יפת בן עלי הקראי. בנוסף למהדורה הביקורתית של הפירוש לספר הושע שכבר יצאה לאור, מתוכננות בעתיד הקרוב מהדורות ביקורתיות של הפירוש על הספרים צפניה ועמוס.

  2. מדרשי תימן. עוסק באופן מיוחד בפירושיו של ר' אברהם בן שלמה התימני לנביאים אחרונים. בחדשים הקרובים תסתיים הכנת מהדורה ביקורתית מוערת של הפירוש על ספר ישעיהו, ובעקבותיה מתוכננות מהדורות נוספות של הפירושים על ירמיהו, יחזקאל ותרי-עשר.

  3. הפולמוס היהודי-מוסלמי בימי-הביניים ובעת החדשה.

   

  קורסים

  מלמד קורסים בתחום פרשנות המקרא בלשון הערבית-היהודית,

  בתחום ההגות והפילוסופיה היהודית בימי-הביניים

  ובתחום התחביר הערבי.

   

  פרסומים

    "זכר שמי תגיד חתימתי

   אחר אשר אשוב לאדמתי,

   אכתב ואזכורה, הכי ידי

   תכלה, ותשאר רק כתיבתי"

             (ראב"ע)


   

  רשימת פרסומים

   

  ספרים

   

  1. לקט מקורות בנושא יחסי יהודים ומוסלמים, הוצאת החוג לשפה ולספרות ערבית, מכללת בית-ברל, תשנ"ו.
  2. פירוש יפת בן עלי לספר הושעמהדורה מוערת, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשס"ט, 508 עמ' (בשיתוף עם פרופ' מאירה פוליאק).
  3. פירוש ר' אברהם בן שלמה התימני לספר ישעיהו - מהדורה מוערת, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשע"ה, 544 עמ'.

   

  מאמרים

  1. "דרכי  הלימוד  ב'דרכי  התלמוד'  לר"י קנפנטון", שמעתין, 79 (תשמ"ה), עמ' 26-21.
  2. "פירושו של ר' מימון אבי  הרמב"ם למזמור צ' בתהילים", סיני, צו (תשמ"ה), עמ' קלז-קמז.
  3. "דרכי הלימוד בקובץ אגרות ה'חזון איש'", המעין, כו (תשמ"ו), עמ' 25-11.
  4. "'עין תחת עין' - עיון משווה בפרשנות ימי-הביניים", שמעתין, 87 (תשמ"ז), עמ' 12-8.
  5. "'יהי ביתך בית ועד לחכמים' - הכיצד?", שמעתין, 91 (תשמ"ח), עמ' 48-36.
  6. "'מכלול  יופי'  לר'  שלמה  בן מלך - מאסף  לפרשנות  המקרא הפילולוגית בימי-הביניים", מגדים, ה (תשמ"ח), עמ' 57-45.
  7. "פירושי  רב סעדיה  גאון  בספר  'מכלול יופי'  לר' שלמה בן מלך", שמעתין, 94-93 (תשמ"ח), עמ' 23-18.
  8. "'פ"א רפה  בלשון ישמעאל'  בלשונו של ה'כסף משנה'", לשוננו, 51 (תשמ"ז), עמ' 124-122.
  9. "פירושו של רס"ג על 'נעשה אדם בצלמנו כדמותנו' בראי פרשנות ימי-הביניים", סיני, קב (תשמ"ח), עמ' א-ז.
  10. "לדרכי פרשנותו  של ר' אברהם סבע  בפירושו על התורה",  מגדים, ז (תשמ"ט), עמ' 47-31.
  11. "פירושיו של ר' עובדיה מברטנורו למקרא מתוך ביאורו למשנה", סיני, קג (תשמ"ט), עמ' קמז-קסא.
  12. "עיונים בפירושי ר' יוסף נחמיאש", מגדים, ח (תשמ"ט), עמ'  96-84.
  13. "'כאהלים נטע ה'' (במדבר כד, ו) - עיון בפרשנות ימי-הביניים", בית מקרא, קי"ט (תשמ"ט), עמ' 340-328.
  14. "תפיסות ושיטות בפירושו של רב סעדיה גאון לספר דניאל", שמעתין, 99 (תש"ן), עמ' 91-89.
  15. "ספר 'מוסר הרופאים' ליצחק ישראלי", קורות - בטאון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע, כרך ט חוב' ט-י (תש"ן), עמ' 294-285.
  16. "נושאי לימוד עפ"י משנת הראי"ה קוק זצ"ל", שמעתין, 100 (תש"ן), עמ' 360-350.   [= "הדרכה בדרך הלימוד במשנת הראי"ה זצ"ל", ברקאי - בטאון רבני מרכזי לענייני רבנות, בירורי הלכה, חידושי תורה, הגות ומחשבה, קובץ ו (תש"ן), עמ' 241-228.]
  17. "יחסו של רס"ג לאסלאם", דעת, 25 (תש"ן), עמ' 51-21.
  18. "יחסו של הרמב"ם אל האסלאם", פעמים, 42 (תש"ן), עמ' 60-38.
  19. "אופיו ומגמתו הפרשנית של פירוש רב סעדיה גאון לספר דניאל", בתוך: Proceedings of   1990)) The American Academy for Jewish Research, vol. 56 ,, החלק העברי, עמ' 17-5.
  20. "דרכי לימוד בקונטרס 'סדר דרך הלימוד' לרבי נחמן מברסלב", שמעתין, 102 (תשנ"א), עמ' 75- 79.
  21. "תורת הנפש של אל-כינדי", עיון,  מ (תשנ"א), עמ' 216-197 [בשיתוף עם ד"ר דב שוורץ].
  22. "עיונים במדרש התורה התימני 'מאור האפילה'", סיני,  קז (תשנ"א), עמ' יב-כז.
  23. "לגלגולו של פירוש רס"ג על דניאל י, ג: 'ובשר ויין לא בא אל פי... עד מלאת שלשת שבעים ימים'", מחקרים בספרות עם ישראל ובתרבות תימן - ספר היובל לפרופ' יהודה רצהבי, רמת-גן תשנ"א, עמ' 87-77.
  24. "יחסו של ר' מימון, אבי הרמב"ם, לאסלאם ולשמדותיו", ספונות - מחקרים ומקורות לתולדות קהילות ישראל במזרח, סדרה חדשה, ספר חמישי (כ) (תשנ"א), עמ' 107-95.
  25. "השפעות אסלאמיות על פרשנות המקרא של ימי-הביניים", מחניים, 1 (תשנ"ב), עמ' 105-92.
  26. "רב סעדיה גאון בשבח היין לקידוש ובגנות השכרות", מחקרי חג, 3 (תשנ"ב), עמ' 72-64.
  27. "הערה בדבר הצורך בשיפור ההבעה והניסוח עפ"י פירוש רס"ג למשלי כה, יא", שמעתין, 109 (תשנ"ב), עמ' 81-79.
  28. "ביאורי המקרא בפירוש המשנה לרב נתן אב הישיבה", מגדים, טז (תשנ"ב), עמ' 112-101.
  29. "יחסו של הראי"ה קוק אל לימוד השפה הערבית על רקע מלחמת השפות בימיו", לשוננו, נה (תשנ"א), עמ' 276-269.
  30. "שמותיה של ירושלים בחיבורי רב סעדיה גאון", מחקרי חג, 4 (תשנ"ב), עמ' 82-74.
  31. “Concepts and Methods in the Commentary of R. Saadia Gaon on the Book of Daniel - Ph.D Abstract", in: Revue des Etudes juives, CL (3-4) (1991), pp. 509 512.-
  32. "המסורות על נוסח המקרא, כתיבתו וקריאתו, במדרש התימני 'מאור האפלה'", ספר יצחק שבטיאל - מחקרים בלשון העברית ובמסורות העדות, רמת-גן תשנ"ב, עמ' 315-305.
  33. "יחסם של רס"ג והרמב"ם אל היין", קורות, ט, חוברות יא-יב (תשנ"ב), עמ' 383-358.
  34. "תורת ה' או תורת האיש ('אשרי האיש... ובתורתו יהגה יומם ולילה' - תהילים א, א-ב)", מכלול, ה (תשנ"ג), עמ' 40-29.
  35. "רב סעדיה גאון פרשן המקרא", מחניים, 3 (תשנ"ג), עמ' 91-76.
  36. "המגמות החברתיות של חיבורי רב סעדיה גאון", אסופות, ו (תשנ"ב), עמ' עא-פה.
  37. "פירושי המקרא בביאורו של ר' יצחק ב"ר מלכי צדק מסימפונט לסדר זרעים", שמעתין, 113 (תשנ"ג), עמ' 22-19.
  38. "הפולמוס עם האסלאם במדרש 'מאור האפלה'", תימא, ג (תשנ"ג), עמ' 66-57.
  39. "'ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ' (בראשית יט, לא) - עיון בפרשנות ימי-הביניים", סיני, קיג (תשנ"ג), עמ' קמו-קסא.
  40. "האם הפך נבוכדנצר לחיה? (דניאל ד, ל) - עיון בפרשנות ימי-הביניים", בית מקרא, קלה (תשנ"ג), עמ' 353-343.
  41. "שקיעין מפירושו של ר' אברהם סבע על מסכת אבות בתוך פירושו לתורה", עלי ספר, יז (תשנ"ג), עמ' 124-113.
  42. "שיטת רס"ג בסוגיית 'וי"ו טפל בפתרון נופל'", סיני, קיא (תשנ"ג), עמ' ריז-רכג.
  43. "ביקורת על פירושו של ר' יהודה אבן בלעם לספר ישעיהו", סיני, קיב (תשנ"ג), עמ' פז-צא.
  44. "המשמעות לעתיד של מועדי ישראל עפ"י רב סעדיה גאון", מחקרי חג, 5 (תשנ"ד), עמ' 31-24.
  45. "Ten Observations on Rhetoric and Expression by R.Saadia Gaon", in: Journal of Semitic Studies, vol. 38, no. 2 (1993), pp. 269-277.
  46. "תודעת הגלות בפיוטי רב סעדיה גאון", מהות - כתב-עת ליצירה יהודית בהוצאת "מכון הברמן למחקרי ספרות", יא (תשנ"ד), עמ' 21-7.
  47. "המלים הערביות בפירושו של ר' יצחק ב"ר מלכי צדק מסימפונט לסדר זרעים", לשוננו, נז (תשנ"ג), עמ' 155-147.
  48. "נגד מי התפלמס רב סעדיה גאון בדיונו בביטול התורה? - תשובה למאמרו של פרופ' דניאל לסקר", דעת, 32-33 (תשנ"ד), עמ' 17-13.
  49. "'חכמים היזהרו בדבריכם' - לחובת ההקפדה על הבעה וניסוח נאותים", שמעתין, 118-117 (תשנ"ד), עמ' 143-136.
  50. "משמעויות המלה 'ארץ' במקרא והשתקפותן בתפסיר רב סעדיה גאון", לשוננו, נז (תשנ"ג), עמ' 214-203.
  51. "מרכזיותו של המקרא בפולמוס היהודי בימי-הביניים - עיון בפולמוס שבחיבורי רב סעדיה גאון", טללי אורות - שנתון מכללת "אורות ישראל", ה (תשנ"ד), עמ' 70-52.
  52. "הקשר בין התשובה לגאולה על פי רב סעדיה גאון", דברי הקונגרס העולמי האחד-עשר למדעי היהדות, חטיבה ג כרך שני, ירושלים תשנ"ד, עמ' 15-9.
  53. "ביאורי רב סעדיה גאון בפירוש המשנה של רב נתן אב הישיבה", אסופות, ח (תשנ"ד), עמ' קמט-קס.
  54. "מקורם של דברים - תגובה למאמרו של הד"ר דוד תמר מתאריך י"א מנ"א תשנ"ד", הצופה (כ"ו אלול תשנ"ד – 2 ספט' 1994).
  55. "'הצילני מאיבי ה' אליך כסתי' (תהילים קמג, ט) - עיון בפרשנות ימי-הביניים", בית מקרא, קמ (תשנ"ה), עמ' 84-78.
  56. "עיונים בדרכי פרשנותו של ר' מיוחס בר' אליהו", מגדים, כג (תשנ"ה), עמ' 96-83.
  57. "כללים מילוניים-פרשניים בפירושיו למקרא של ר' מיוחס בר' אליהו", סיני, קטו (תשנ"ה), עמ' מב-נו.
  58. "דרכי לימוד ב'מרגניתא טבא' לר' יהונתן וואלינער", שמעתין, 122-121 (תשנ"ה), עמ' 124-121.
  59. "פירושי רב סעדיה גאון בדרשות רב יהושע אבן שועיב על התורה", לראש יוסף - מחקרים בחכמת ישראל, תשורת הוקרה לרב יוסף קאפח, ירושלים תשנ"ה, עמ' 292-275.
  60. "דרכי התורה לחינוך האדם על פי רס"ג - עיון בפרק ד' בחומש דברים", שמעתין, 124-123 (אלול תשנ"ה - חשון תשנ"ו), עמ' 42-38.
  61. "ביקורת על הספר: יהודה רצהבי, תורתן שלבני תימן - מחברים וחיבורים", סיני, קטז (תשנ"ה), עמ' קפז-קצא.
  62. "ألحاخام  سعيد بن يوسف  الفيومي:  أللغة العربية والحضارة  الإسلامية  في مؤلفاته", ألكرمل,  ١٥ (١٩٩٤), صص. ٨٧–١٠٤.
  63. "יפייפותו של ישמעאל באהלי ישראל - למקומה של הערבית בפרשנות המקרא היהודית בימי-הביניים", טללי אורות, ו (תשנ"ה), עמ' 398-381.
  64. "ألحاخام  سعيد بن يوسف الفيومي  وآستعماله اللغة العربية  والحضارة الإسلامية  في مؤلفاته",  مجلة   آلمعلم, ١٩  (١٩٩٥), صص. ٩٨–١٠٢.
  65. "פירושי רס"ג בתוך 'חלק הדקדוק' למהרי"ץ", תימא, ה (תשנ"ו), עמ' 95-83.
  66. "ביקורת על: יהודה רצהבי, תפסיר ישעיהו לרב סעדיה (כתאב אלאסתצלאח)", תימא, ה (תשנ"ו), עמ' 201-199.
  67. "לחקר חייה התורניים של יהדות סוריה תחת משטר הבעת' - הספר היהודי האחרון שיצא לאור בארם צובה", פעמים, 65 (תשנ"ו), עמ' 137-128.
  68. "עיונים ברטוריקה של רב סעדיה גאון - בדיקת יישומו של הגאון את כלליו שלו לבניית טיעונים ולסתירתם", בלשנות עברית, 40 (תשנ"ו), עמ' 66-61.
  69. "השפעת הלשון הערבית על 'תפסיר' רב סעדיה גאון למקרא בתרגום משפט התנאי חסר מילית התנאי ('ג'ואב אלאמר')", בית מקרא, קמז (תשנ"ו), עמ' 343-332.
  70. "להשתמש במבעים חד-משמעיים להסיר ספק מלב השומע - דרכי הבעה בכתב ובעל-פה ורטוריקה אצל רב סעדיה גאון", דימוי, יג (תשנ"ו), עמ' 61-58.
  71. "הזיקה בין החזרה בתשובה לבין הגאולה במשנת רס"ג על רקע המצב החברתי בימיו", בד"ד, 3 (תשנ"ו), עמ' 110-99.
  72. "הציונות הדתית על פרשת דרכים - בעקבות ספרו של דב שוורץ, 'אמונה על פרשת דרכים'", כיוונים, 10 (תשנ"ז), עמ' 25-19.
  73. "עיונים בסיפור הולדת דוד המלך", מגדים, כז (תשנ"ז), עמ' 100-83.
  74. "גימטריא - פרפראות לחכמה?", שמעתין, 130-129 (תשנ"ז), עמ' 113-104.
  75. "על מי נאמרה הנבואה 'משא דומה' (ישעיהו כא, 12-11) - עיונים בפרשנות ימי-הביניים", עיוני מקרא ופרשנות, ד (תשנ"ז), עמ' 247-237.
  76. "'פ"א רפה בלשון ישמעאל' בפרשנות ימי-הביניים", טללי אורות, ז (תשנ"ז), עמ' 78-67.
  77. "התחביר וחשיבותו לפרשנות המקרא", שמעתין, 131 (אלול תשנ"ז - חשון תשנ"ח), עמ' 38-34.
  78. “El Sionismo Religioso ante una Encrucijada”, Kivunim (Edicion Espanol), october 1977), pp. 137-145.          [ראו מספר 72 לעיל]
  79. "הפולמוס האנטי-מוסלמי במדרשי האגדה התימניים בימי-הביניים", תעודה, יד  (תשנ"ח), עמ' 224-205.
  80. "עיונים בנוסח התפילה ובכוונותיה", שמעתין, 135 (תשנ"ט), עמ' 61-49.
  81. "פירושו של רבי יוחנן מזרחי התימני על המשנה והתלמוד וזיקתו לדרכי הלימוד בתימן", סיני, קכא (תשנ"ח), עמ' קלח-קמד.
  82. "השפעת ספרות ה'אדב' על רב סעדיה גאון - עיון על פי פירושו לספר משלי", ביקורת ופרשנות, 33 (תשנ"ח), עמ' 48-33.
  83. "קווי יסוד לחקר שימושו של רס"ג בלשון הערבית ובספרותה", בתוך: יוסף טובי (עורך), בין עבר לערב - המגעים בין הספרות הערבית לבין הספרות היהודית בימי-הביניים ובזמן החדש, תל-אביב תשנ"ח, עמ' 93-75.
  84. "Sources of Maimonides` Concept of Idolatry as Mediation”, The Annual of Rabbinic Judaism, 1 (1998), pp. 119-128 (with Prof. Dov Schwarts).
  85. "ביקורת על: דב שוורץ, הרעיון המשיחי בהגות היהודית בימי-הביניים", סיני, קכג (תשנ"ט), עמ' צא-צה.
  86. "חייה התורניים של יהדות סוריה תחת משטר הבעת' - הספר היהודי האחרון שיצא לאור בארם צובה", דרכי ארץ, 10 (תשנ"ט), עמ' 15-6.  [בצירוף תרגום מקוצר לאנגלית]
  87. "חקרי רב סעדיה גאון", אסופת קרית ספר, מוסף לכרך סח (תשנ"ח), עמ' 189-175  [בשיתוף עם דב שוורץ].
  88. "'מדרש אלציאני' לר' אברהם בן שלמה על תרי-עשר", דברי הקונגרס העולמי ה-12 למדעי היהדות, חטיבה א - המקרא ועולמו, ירושלים תשנ"ט, עמ' 63-53.
  89. "פולמוסו של רב סעדיה גאון נגד הנצרות", בתוך: י' בלאו וד' דורון (עורכים), מסורת ושינוי בתרבות הערבית-היהודית של ימי-הביניים, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תש"ס, עמ' 262-243.
  90. "נדבך נוסף לחקר פרשנות הגאון רב סעדיה - ביקורת על ספרו של יהודה רצהבי: פירושי רב סעדיה גאון לספר שמות", סיני, קכג-קגד [= ספר רפאל - מאמרים ומחקרים בתורה ובמדעי היהדות לזכרו של ד"ר יצחק רפאל ז"ל] (תש"ס), עמ' תקפא-תקצג.
  91. "תרגום ערבי-יהודי מימי הביניים לנביאים אחרונים – ביקורת על ספרו של יצחק אבישור: תרגום לנביאים אחרונים בערבית-יהודית בבלית וסורית", פעמים, 83 (תש"ס), עמ' 158-147.
  92. "תרומה חדשה לפרשנות המקרא של ימי-הביניים - ביקורת על ספרו של מערבי פרץ: פירוש ר' יהודה אבן בלעם לספר יחזקאל", בית מקרא, קסב (תש"ס), עמ' 284-277.
  93. "עיבוד מהמאה ה-16 לתרגומו של יפת בן עֵלי הקראי לספר מלאכי", מחקרים בערבית ובתרבות האסלאם, 1 (תשס"א), עמ' 155-129.
  94. "תרומתו של הרב יוסף קאפח ע"ה לחקר פרשנותו של רב סעדיה גאון למקרא", בתוך: ד"ר זהר עמר והרב חננאל סרי (עורכים), ספר זכרון לרב יוסף בן דוד קאפח זצ"ל, רמת-גן תשס"א, עמ' 146-132.
  95. "פירושו של ר' אברהם בן שלמה לספר יואל", בתוך: ד"ר יצחק גלוסקא וד"ר אהרן בן-דוד (עורכים), מחקרים בלשון העברית ובמדעי היהדות, ירושלים תשס"א, עמ' 230-209.
  96. "הפולמוס ביצירתו של רב סעדיה גאון", סיני, קכו-קכז [= קובץ מחקרים ומאמרים בתורה ובמדעי היהדות לזכרו של הרב משה חיים הלוי קצנלבוגן זצ"ל] (תש"ס-תשס"א), עמ' שה-שכד.
  97. "Historical-Literary, Rhetorical and Redactional Methods of Interpretation in Yefet Ben `Eli`s Introduction to the Minor Prophets" , in: Geoffrey Khan (ed.), Exegesis and Grammar in Medieval Karaite Texts [= Journal of Semitic Studies, Supplement 13], Oxford University Press 2001, pp. 1-39 [with Dr. Meira Polliack].
  98. "תרגומו של יפת בן עֵלי הקראי לספר עובדיה" – מהדורה מוערת ומבוארת", פעמים, 89 (תשס"ב), עמ' 82-61.            [בשיתוף עם ד"ר מאירה פוליאק].
  99. "התשובה במשנתו של ר' יוסף אלבו", שמעתין, 149 (תשס"ב) עמ' 122-111.
  100. "למקומה של עקדת יצחק בפולמוסו של רס"ג נגד האסלאם", בתוך: משה חלמיש, חנה כשר ויוחנן סילמן (עורכים), אברהם אבי המאמינים - דמותו בראי ההגות לדורותיה, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשס"ב, עמ' 129-115.
  101. "הפולמוס המוסלמי-היהודי בעת החדשה והשתקפותו בספר 'חקאיק קֻראָנִיה חַוְל אלקָצִ'יה אלפלסטיניה'", היסטוריה, 10 (תשס"ב), עמ' 166-129 [בשיתוף עם ד"ר ליבנת הולצמן].
  102. "אנציקלופדיה לחכמי תימן – תרומה חשובה ליהדות תימן ולמחקרה", אפיקים, קכג-קכד (תשס"ג), עמ' 47-45.
  103. "יחסו של הראי"ה קוק ללשון הערבית ותועליותיה", בתוך: אבי שגיא ודב שוורץ (עורכים), מאה שנות ציונות דתית, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשס"ג, כרך ראשון: אישים ושיטות, עמ' 348-339.
  104. "זר לא יבין זאת - כותרות מדורי הספורט בעיתונות הכתובה", לשוננו לעם, נג (תשס"ב), עמ' 207 -195.
  105. "הספרות הערבית-היהודית בימי-הביניים", טללי אורות – שנתון מכללת אורות ישראל, יא (תשס"ד), עמ' 222-167.
  106. "תרומה חדשה-ישנה לפרשנות המקרא של ימי-הביניים - ביקורת על ספרו של מערבי פרץ: פירוש ר' יהודה אבן בלעם לספר ירמיהו", סיני, קלג (תשס"ד), עמ' קיז-קכח.
  107. "מדרש תורה תימני אנונימי מראשית המאה ה-16", סידרא, יח (תשס"ג), עמ' 176-135.
  108. "תרומה חשובה ליהדות תימן ולמחקרה – לרגל הופעת אנציקלופדיה לחכמי תימן, מאת משה גברא", סיני, קלג (תשס"ד), עמ' רצב-ש.
  109. "פירוש יפת בן עלי הקראי לספר יונה בתרגום עברי מימי הביניים", קבץ על יד, יח (כח) (תשס"ה), עמ' 121-81.
  110. "על פירוש הרמב"ם למסכת שבת – מאמר ביקורת על מהדורת סימון הופקינס", פעמים, 101–102 (תשס"ה), עמ' 294-281.
  111. "אופיו ומטרותיו של תפסיר רס"ג למקרא", מסורה ליוסףכתב עת העוסק במורשתו של הגאון ר' יוסף קאפח, ד (תשס"ה), עמ' 368-342.
  112. "רב סעדיה גאון – המתרגם השיטתי הראשון של המקרא לערבית", תרגימא – הביטאון המקוון של אגודת המתרגמים בישראל, 45 (תשס"ה), עמ' 12-6; 46 (תשס"ו), http://www.ita.org.il/Pages/e-targima.asp))
  113. "Fundamentals of the Modern Muslim-Jewish Polemic", Israel Affairs, 12     (2006), pp. 13-28 [with Dr Livnat Holtzman]
  114. "אברהם שלמה הלקין - חכמת ישראל בלבוש ישמעאל", בתוך: דב שוורץ (עורך), אוניברסיטת בר-אילן - מרעיון למעש, רמת-גן תשס"ו, חלק ב: משנתם המחקרית של חוקרים ומייסדים, עמ' 185-175.
  115. "מאסף לפירושי רב סעדיה גאון למקרא – ביקורת על ספרו של יהודה רצהבי: מפירושי רב סעדיה גאון למקרא", סיני, קלח (תשס"ו), עמ' קנט-קסו.
  116. "עיונים בתפילה, בנוסחיה ובכוונותיה", בתוך: שנות חיים – שנתון קהילת "מקור חיים", פתח-תקוה תשס"ז, עמ' 66-57.
  117. "תוספת חשובה לחקר פרשנות תימן ומדרשיה – מאמר ביקורת על ''שואל ומשיב – פירוש מדרשי-אלגורי על התורה ועל האפטריות, תימן, המאה הט"ו, מהדורת מאיר חבצלת ויוסף טובי'", תימא, ט (תשס"ו), עמ' 207-199.
  118. "פירושו של ר' אברהם בן שלמה התימני לספר עובדיה – מהדורה מוערת ומבוארת", בתוך: משה בר-אשר ועוד (עורכים), תשורה לעמוס – אסופת מאמרים בפרשנות המקרא מוגשת לעמוס חכם, אלון שבות תשס"ז, עמ' 256-235.
  119. "לקראת מהדורה ביקורתית של תרגום רב סעדיה גאון לתורה", טללי אורות, יג (תשס"ז), עמ' 104-87.
  120. "פירוש הרמב"ם למשנה – מפעל ההדרה מחודש", בתוך: שנות חיים – שנתון קהילת "מקור חיים", פתח-תקווה תשס"ח, עמ' 124-117.
  121. פירושו של ר' יצחק בן שמואל אלכנזי על סיפור אשת בעלת האוב (שמואל א פרק כח)", עיוני מקרא ופרשנות, ח (תשס"ח) [= מנחות ידידות והוקרה לאלעזר טויטו], עמ' 229-193.
  122. "עיונים בתרגום עברי מימי-הביניים  לפירושו של יפת בן עֵלי הקראי לספר יונה", עלי עשור – דברי הוועידה העשירית של החברה לחקר התרבות הערבית-היהודית של ימי-הביניים, בעריכת פרופ'  חגי בן-שמאי  ופרופ' דניאל י' לסקר, הוצאת אוניברסיטת  בן-גוריון בנגב  תשס"ט, עמ' 288-269.
  123. "הספרות הערבית-היהודית בימי-הביניים", בתוך: שנות חיים – שנתון קהילת "מקור חיים", פתח-תקוה תשס"ט, עמ' 117-107.
  124. "פירושי רס"ג במדרשי תימן המאוחרים", בתוך: משה בר-אשר וחיים א' כהן (עורכים), מַשְׂאַת אַהֲרֹן – מחקרים בלשון מוגשים לאהרן דותן, ירושלים תש"ע, עמ' 521-498.
  125. Schlossberg, Eliezer, "Das Bild des Mose im `Trostbrief` Rabbi Maimons (des Vaters Mose ben Maimons)", Judaica – Beiträge zum Verstehen des Judentums, 65 (2009), pp. 140-157.
  126. "קונטרס על שמות ה' ותאריו המיוחס לר' שמואל בן חפני גאון", דעת, 67 (תש"ע), עמ' 38-5.
  127. "פרשנותו של רב סעדיה גאון למקרא", בתוך: שנות חיים – שנתון קהילת "מקור חיים", פתח-תקוה תש"ע, עמ' 110-97.
  128. "דמותו של משה ב'איגרת הנחמה' לר' מימון אבי הרמב"ם", בתוך: פרופ' משה חלמיש, פרופ' חנה כשר וד"ר חנוך בן-פזי (עורכים), משה – אבי הנביאים: דמותו בראי ההגות לדורותיה, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשע"א, עמ' 299-285.
  129. ר' אברהם בן שלמה התימני ופירושו על ספר ישעיהו", בתוך: ד"ר אסתר קאפח (עורכת), תימן לישראל - תרבות, לשון, ספרות וחינוך, ירושלים תשע"א, עמ' 328-277.
  130. "Towards a critical edition of the translation of the Torah by Rav Saadia Gaon", Judaica – Beiträge zum Verstehen des Judentums, 67 (2011), pp. 129-145.
  131. "ספר 'הכוזרי השני' לר' דוד ניטו", בתוך: שנות חיים – שנתון קהילת "מקור חיים", פתח-תקוה תשע"א, עמ' 147-135.
  132. "הנהגתו  ומנהיגותו של רב סעדיה גאון", בתוך: עמדו"ת, ה (תשע"ג), עמ' 242-213.
  133. "פירושו של ר' אברהם בן שלמה התימני למספר פרקי נחמה בספר ישעיהו", סיני, קמח (תשע"ה), עמ' קא-קנ.
  134. "פרשנות קראית קדומה לפרשת מוציא שם רע", גנזי קדם, יא (תשע"ה), עמ' 248-147  (עם פרופ' יוסף פליישמן).
  135. "תרומתו של הרב יוסף קאפח ע"ה למדעי היהדות", מסורה ליוסף, ט (תשע"ו), עמ' 30-15.
  136. "ביאורי רס"ג בפירושו של  ר' אברהם בן שלמה  לספר ישעיהו", מסורה ליוסף, ט (תשע"ו), עמ' 472-431. 
  137. "פירושו של ר' אברהם בן שלמה התימני לספר יחזקאל - פרסום ראשון", עלי ספר (בדפוס).
  138. "פירושו של ר' אברהם בן שלמה התימני לסיפור יהוא (מל"ב ט-י)", תימא (בדפוס) 
  139. "פירושו של יפת בן עלי הקראי לסיפור יהוא (מל"ב ט-י)", (עם פרופ' עמוס פריש ויצחק סטרשינסקי)

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 06/08/2023