היסטוריוגרפיה ממלוכּית

תקופת הסולטנות הממלוכית (1250–1517) ניחנה בעושר יוצא דופן של מקורות היסטוריוגרפיים. בתקופה זו נכתבו מאות כרוניקות ומילונים ביוגרפיים. המחקרים במחלקה בתחום זה עוסקים בשפה, בסגנון ובתכנים של ההיסטוריוגרפיה הממלוכית, ובפרט מראים כיצד הרקע החברתי־תרבותי של ההיסטוריונים השפיע על סגנונם ובכלל זה על שפתם.