תמונות מהסיור הלימודי של המחלקה לערבית- שבט תשע"ו -ינואר 2016