כיצד להשתמש במילון איילון שנער המקוון

שלום לכם,

אם מישהו מכם מעוניין להשתמש במילון הערבי-עברי של איילון שנער המקוון דרך הספרייה, אתם מוזמנים לבצע את הצעדים הבאים:

נכנסים לדף הבית של אוניברסיטת בר אילן בכתובת http://www1.biu.ac.il/

מימין לוחצים על האפשרות: "ספריות והוצאה לאור".

בעמוד הבא שמגיעים אליו לוחצים מימין על האפשרות:  "ספריות", ומגיעים לעמוד שנקרא: "מערך הספריות".

בחלק העליון של העמוד הזה לוחצים על "משאבים אלקטרוניים" ומגיעים לעמוד שנקרא: "מאגרי מידע".

בחלק העליון של העמוד שהגעתם אליו יש אותיות בעברית ובאנגלית. ניתן להקיש על האות מ כדי להגיע למאגרי המידע באות זו, או לגלול למטה את העמוד עד שמגיעים לאות מ.

מתוך כל מאגרי המידע באות מ לוחצים על "מילון ערבי עברי". נפתח חלון שבו יש למלא מספר ת.ז.  מלא + סיסמה שקיבלתם מהאוניברסיטה.

ממלאים ולוחצים על login

ברכות - הגעתם אל המילון

לתשומת לבכם, אתם זכאים להשתמש במילון זה בחינם מתוקף היותכם סטודנטים באוניברסיטה.

בברכה,

דר. הילה פלד שפירא