השפה הערבית: רכישה, למידה והוראה- תמונות מהכנס

03/05/2016 - 11:10

בתאריך ה' בניסן תשע"ו (13 באפריל 2016) התקיים כנס משותף למחלקה לערבית ולמחלקה לבלשנות וספרות אנגלית תחת הכותרת "השפה הערבית: רכישה, למידה והוראה" 

9:30-9:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ברכות

פרופ' אמנון אלבק
סגן רקטור אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב

דקאן הפקולטה למדעי הרוח
ומ"מ ראש המחלקה לערבית
אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' אלינור סאיג-חדאד

ראש המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית

אוניברסיטת בר-אילן
 

14:30-13:00

הפסקת צהריים
 

 

16:00-14:30

מושב שלישי

יו"ר: אלינור סאיג-חדאד

לטיציה צ'רקווליני ורוני הנקין, אוניברסיטת בן-גוריון

ממרחב לתימטיות בשימוש המילית ʕan  בנגב הבדואי: זקנים וצעירים

ליאור לקס, אוניברסיטת בר-אילן

מבנים 'מתחרים' ויחסי צורה ומשמעות לאור סוגיית הדיגלוסיה בערבית
היתאם טאהא, מכללת סכנין

ביצועי זיכרון ולמידה ורבליים בקונטקסט הדיגלוסיה בערביתביצועי זיכרון ולמידה ורבליים בקונטקסט הדיגלוסיה בערבית
 

 

11:00-9:30

 

מושב ראשון

יו"ר: הילה פלד-שפירא
נאסר בסל, אוניברסיטת תל-אביב

הסבר תופעות תחביר בלשון המקרא על-פי הדקדוק הערבי הקלאסי בימי הביניים

אליעזר שלוסברג, אוניברסיטת בר-אילן

דרכי הבעה והוראה במשנתו של רב סעדיה גאון

מירב נדלר-עקירב, אוניברסיטת בר-אילן

הוראת מינוחים מטאפוריים בשפה הערבית ככלי לפרשנות המקרא - עיונים בפירושי יפת בן עלי למקרא
 

 

16:30-16:00

הפסקה

 

18:00-16:30

מושב רביעי

יו"ר: קובי יוסף

אלון פרגמן, אוניברסיטת בן-גוריון

טחו עיניהם מראות? שגיאות כתיב בערבית בקרב תלמידים דוברי עברית כפריזמה למצב לימוד הערבית בישראל

בסיליוס בוארדי, אוניברסיטת בר-אילן

"ואמחק שפת החטא": הוראת הספרות בבתי ספר הערביים בישראל בין המצוי והרצוי

אלמוג כשר, אוניברסיטת בר-אילן

האם המדקדקים הערבים התחשבו בתלמידים?

 

11:30-11:00

 

הפסקה

 

13:00-11:30

מושב שני
יו"ר: ליאור לקס

אלינור סאיג-חדאד ורחל שיף, אוניברסיטת בר-אילן

ההשפעה של דיגלוסיה עם התפתחות הקריאה בערבית: השוואה בין קוראים דיסלקטים וקוראים רגילים

הנאדי אבו אחמד, המכללה הערבית לחינוך בחיפה

היבטים פסיכו-לינגוויסטים ופדגוגיים ברכישת הקריאה בקרב דוברי הערבית: מחקר ניסויי
יסמין עוואד, אוניברסיטת חיפה והמכללה הערבית לחינוך בחיפה

"השפעת העיבוד המורפולוגי על תהליך רכישת הקריאה בשפה הערבית"השפעת העיבוד המורפולוגי על תהליך רכישת הקריאה בשפה הערבית

 

 


                                                                                  http://bdicode.co.il/CodeFiles/Logo/mercantile_heb%20logo.jpg

ארוחת הצהריים